0 độ K bằng bao nhiêu độ C

Cách đổi độ K sang độ C

0 độ Kelvin bằng -273,15 độ C:

0 K = -273,15 °C

Nhiệt độ T tính bằng đơn vị độ C (°C) bằng nhiệt độ T tính bằng đơn vị độ K (K) trừ 273,15.

Công thức:

T(°C)=T(K) 273,15

Thí dụ

Chuyển đổi 500 độ K sang độ C:

T(°C) = 500K  273,15 = 226,85 °C

Bảng chuyển đổi Kelvin sang độ C Độ K (K) Độ C (°C) Mô tả 0 K -273,15 °C nhiệt độ không tuyệt đối 10 K -263,15 °C 20 K -253,15 °C 30 K -243,15 °C 40 K -233,15 °C 50 K -223,15 °C 60 K -213,15 °C 70 K -203,15 °C 80 K -193,15 °C 90 K -183,15 °C 100 K -173,15 °C 110 K -163,15 °C 120 K -153,15 °C 130 K -143,15 °C 140 K -133,15 °C 150 K -123,15 °C 160 K -113,15 °C 170 K -103,15 °C 180 K -93,15 °C 190 K -83,15 °C 200 K -73,15 °C 210 K -63,15 °C 220 K -53,15 °C 230 K -43,15 °C 240 K -33,15 °C 250 K -23,15 °C 260 K -13,15 °C 270 K -3,15 °C 273,15 K 0 °C điểm đóng băng / nóng chảy của nước 294,15 K 21 °C nhiệt độ phòng 300 K 26,85 °C 310.15 K 37 °C nhiệt độ cơ thể trung bình 373,15 K 100 °C điểm sôi của nước 400 K 126,85 °C 500 K 226,85 °C 600 K 326,85 °C 700 K 426,85 °C 800 K 526,85 °C 900 K 626,85 °C 1000 K 726,85 °C

Xem thêm:

  • Quy đổi từ Độ C sang Độ K (°C to K)
  • Quy đổi từ Độ F sang Độ C (°F to °C)

Video liên quan