1 feet bằng bao nhiêu kg

cho e hoi doi vi tinh feet thành m3 và kg
vi du:1container 40feet qua thành bao nhieu m3 và kg
điều khiên:gổ chât đầy container
thanks bac nhieu nhieu  

     

thanhqn đã viết:   cho e hoi doi vi tinh feet thành m3 và kg
vi du:1container 40feet qua thành bao nhieu m3 và kg
điều khiên:gổ chât đầy container
thanks bac nhieu nhieu  Xem thêm...
hi bạn container 40feet có 2 loại
+ 40'DC : loại 40 feet thường

Bên ngoài <=====> Bên trong

Dai 12,192 m <=====> 11,998 m
Rộng 2,438 m <=====> 2,330 m
Cao 2,591 m <=====> 2,350 m

+ 40'HC : Loại 40 feet cao

Bên ngoài <=====> Bên trong

Dai 12,192 m <=====> 11,998 m
Rộng 2,438 m <=====> 2,330 m
Cao 2,896 m <=====> 2,655 m

Trọng lượng toàn bộ của cả 2 loại (Hàng và vỏ) là 30.480kg

feet là đơn vị đo khoảng cách của người anh. mét là đơn vị đo của pháp. từ đơn vị khoảng cách ta tính ra được đơn vị về không gian là feet vuông feet khối "mét vuông mét khối" từ đơn vị về không gian ta quy tiếp sang kg bằng cách tính khối lượng riêng của từng loại đơn vị vật chất được chứa đựng trên 1 feet khối là bao nhiêu " mét khối là bao nhiêu" . ví dụ 1 mét khối bông đương nhiên sẽ tốn nhiều diện tích để chứa đựng hơn 1 mét khối sắt. còn đơn vị quy đổi từ feet sang mét thì ta mua cái thước cớ 2 loại kích thước và đơn vị quy đổi của feet nhỏ hơn là inch. 10" = 1 feet.
về chuyện quy đổi này chỉ mang tính tương đương mà thôi
không thể nói 40 feet HQ chứa được 60 khối sẽ chứa được xấp sỉ 60 tấn nước nhưng không thể chứa được 60 tấn bìa carton      thế này nhé bạn.
Nếu bạn xài điện thoại đen trắng của nokia(1202,1280,1200......)
Bạn vào menu->Mở rộng(Extra)->Chuyển đổi đơn vị(Converter).
Trong đó có đấy đủ những thứ bạn cần,
Bạn cứ làm thử và kiểm tra xem

Video liên quan