1 phút đọc

A nod and bow là gì

Nghĩa của từ : accelerating anode accelerating anode (Tech) dương cực gia tốc Video liên quan
A nod and bow là gì

Nghĩa của từ : accelerating anode

accelerating anode

  • (Tech) dương cực gia tốc

Video liên quan