All hail là gì

"All hail" is to announce someone has arrived. So it means "Greet the Queen" or "Please stand for the Queen".

"All hail" is to announce someone has arrived. So it means "Greet the Queen" or "Please stand for the Queen". Xem bản dịch

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.Đăng ký

Video liên quan