Tác giả: Kihung_kute

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

1 votes
0 answers
223 views
Check a list in another list Python

python check if any element in list is in another list code exampleExample 1: check if a list contains an item from ...

Kihung_kute
đăng 1 tuần trước
0 votes
0 answers
139 views
Phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm tín dụng là gì

Bảo hiểm tín dụng là gì?Bảo hiểm tín dụng là một hình thức bảo hiểm giúp người vay trả ...

Kihung_kute
đăng 2 tháng trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA