Tác giả: Lamtung_kitty

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

4 votes
0 answers
89 views
Đề bài - bài 118 trang 52 sgk toán 6 tập 2

Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của số b cho trước, ta tính \(b.\dfrac{m}{n}\), \(\left( {m,n \in N,n \ne 0} ...

8 votes
0 answers
93 views
riler là gì - Nghĩa của từ riler

riler có nghĩa là một phụ nữ có được một người đàn ông lội lên Người phụ nữ là ...

Lamtung_kitty
đăng 2 tuần trước
9 votes
0 answers
225 views
Sách tiếng việt lớp 1 tập 1

Tiếng Việt 1 Bộ sách Cánh Diều. Tải file PDF trọn bộ sách giáo khoa lớp 1 Cánh Diều do nhà ...

Lamtung_kitty
đăng 1 tháng trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA