Tác giả: buibao_2021

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

6 votes
1 answers
1291 views
Hai cách để mô tả thuật toán là

Lý thuyết: Bài toán và thuật toán trang 32 SGK Tin học 10 ...

buibao_2021
đăng 1 tháng trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA