Tác giả: buiduc_hit

Đã đăng: 4 câu hỏi

Trong mạng wifi thiết bị nào là thiết bị trung gian giúp các máy tính trao đổi thông tin với nhau
Trong mạng wifi thiết bị nào là thiết bị trung gian giúp các máy tính trao đổi thông tin với nhau

Thiết bị mạng là gì? Thiết bị mạng là các loại thiết bị được sử dụng để kết hợp các máy tính lại thành một hay nhiều mạng máy tính. Thiết bị ...

Review Người Bất tử đam mỹ
Review Người Bất tử đam mỹ

Người Bất Tử là bộ phim khai thác về đề tài tâm lý kinh dị xen lẫn yếu tố bùa ngải, bí thuật do Victor Vũ đạo diễn và phát hành vào năm 2018. Đây là ...

Đề bài - bài 2 trang 94 sgk vật lí 12
Đề bài - bài 2 trang 94 sgk vật lí 12

- Dòng ba pha là hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều hình sin có cùng tần số, nhưng lệch pha với nhau 2π/3 từng đôi một. Đề bài ...

Is it better to be a good communicator or listener?
Is it better to be a good communicator or listener?

This post is brought to you by Shine at Work.Article by Nido QubeinThere are two sides to every conversation, and both are essential to the art of communication.So, how are your conversation skills? ...