Tác giả: dangDang_2020

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

9 votes
0 answers
211 views
Tính phổ biến của kinh tế thị trường

Đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamThứ hai - ...

dangDang_2020
đăng 2 tuần trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA