Tác giả: le_trongtop

Đã đăng: 3 câu hỏi

Một chất điểm dao động theo phương trình x 6cos t cm dao động của chất điểm có biên độ là
Một chất điểm dao động theo phương trình x 6cos t cm dao động của chất điểm có biên độ là

Một chất điểm dao động có phương trình x=6cosωtcm . Dao động của chất điểm có biên độ là: ...

Có bao nhiêu mặt phẳng song song với cả hai đường thẳng chéo nhau? a. 1. b. 2. c. 3. d. vô số.
Có bao nhiêu mặt phẳng song song với cả hai đường thẳng chéo nhau? a. 1. b. 2. c. 3. d. vô số.

Số điểm chung của đường thẳng và mặt phẳng không thể là:Cho tứ diện (ABCD). Chọn kết luận đúng:Mệnh đề nào dưới đây đúng? Tải app VietJack. ...

Thành ngữ trong bài thơ Bạn đến chơi nhà
Thành ngữ trong bài thơ Bạn đến chơi nhà

Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn! Câu 1. Bạn đến chơi nhà thuộc thể thơ gì? A. Thất ngôn bát cú B. Thất ngôn tứ tuyệt C. Lục bát D. Song thất ...