Tác giả: mrhien2

Đã đăng: 4 câu hỏi

Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH sinh ra khí H2
Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH sinh ra khí H2

Câu hỏi :Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH?A.CuB.FeC.AgD.AlLời giải:Đáp án : D. Al có thể phản ứng với dung dịch NaOH: Al + NaOH + H2O → ...

panzon là gì - Nghĩa của từ panzon
panzon là gì - Nghĩa của từ panzon

panzon có nghĩa là một tên khác cho pansy, nhưng với thêm sự hài hước.Nhiều hơn nữa làm nhục hơn những cái tên cổ điển như sissy, nhưng ít gay gắt hơn âm ...

russian whore là gì - Nghĩa của từ russian whore
russian whore là gì - Nghĩa của từ russian whore

russian whore có nghĩa là nghĩa này định nghĩa một loại cô gái /phụ nữ dakky phù hợp hoàn hảo dưới mô tả đầy đủ của một con điếm. Sự khác biệt duy ...

Connect broken laptop screen to another laptop
Connect broken laptop screen to another laptop

If you have a cracked or broken screen on your laptop or it is a faulty one, then you will need to connect your device to some external screen in order to continue using your laptop to transfer any ...