Tác giả: nguyenduong_1

Đã đăng: 1 câu hỏi

Ngôn ngữ theo phong cách hành chính - công vụ được sử dụng ở các dạng ngôn ngữ nào?
Ngôn ngữ theo phong cách hành chính - công vụ được sử dụng ở các dạng ngôn ngữ nào?

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH A. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI I. NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH LÀ GÌ? 1. Tìm hiểu văn bản a. Các văn bản cùng loại với ba văn bản trên: Văn ...