Tác giả: tranphat_kute

Đã đăng: 3 câu hỏi

Ý nghĩa của số 8788
Ý nghĩa của số 8788

Các con số luôn tồn tại và xuất hiện trong suốt cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Từng con số đều ẩn chứa bên trong một tín hiệu vũ trụ riêng từ ...

Sản phẩm của phản ứng khi cho Cu vào dung dịch AgNO3 là
Sản phẩm của phản ứng khi cho Cu vào dung dịch AgNO3 là

Chọn đáp án A Ta có phản ứng Cu + 2AgNO3 (dd trong suốt) → Cu(NO3)2(dd xanh dương) + 2Ag ⇒ Chọn A CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ 18/06/2021 1,372 A. dung ...

Cách tìm video tương tự
Cách tìm video tương tự

Blinkx và EveryZing sử dụng công nghệ chuyển thể lời nói trong clip sang dạng văn bản (speech-to-text) để phân loại, Truveo khai thác điện toán xã hội còn ...