Tác giả: votrong3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

4 votes
0 answers
292 views
Disable Desktop Window Manager Windows 10

Desktop Windows Manager is a manager which is responsible for enabling visual effects on your desktop. In the latest ...

votrong3
đăng 1 tháng trước
1 votes
0 answers
193 views
Cách ghi âm cuộc gọi Messenger trên máy tính

Bài viết này sẽ share danh sách số 1 về Máy ghi âm cuộc Call Messenger mang lại laptop cùng di ...

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA