Bài tập trắc nhiệm oxi lưu huỳnh cơ bản

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh đang trong quá trình ôn tập tài liệu bài tập 20 câu trắc nghiệm về Oxi và lưu huỳnh có đáp án, tài liệu bao gồm 6 trang, tuyển chọn 20 bài tập trắc nghiệm Oxi- lưu huỳnh [có đáp án và lời giải chi tiết – nếu có], giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài thi môn Hóa học sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.

Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:

Bài : 1

Chọn câu không đúng trong các câu dưới đây về lưu huỳnh

Chọn một đáp án dưới đây

 1. S là chất rắn màu vàng
 2. S không tan trong nước
 3. S dẫn điện, dẫn nhiệt kém
 4. S không tan trong các dung môi hữu cơ

Đáp án là : [D]

Bài : 2

Nhờ bảo quản bằng nước ozon, mận Bắc Hà – Lào Cai, cam Hà Giang đã được bảo quản tốt hơn, vì vậy bà con nông dân đã có thu nhập cao hơn. Nguyên nhân nào dưới đây làm cho nước ozon có thể bảo quản hoa quả tươi lâu ngày?

Chọn một đáp án dưới đây

 1. Ozon là một khí độc
 2. Ozon độc và dễ tan trong nước hơn oxi
 3. Ozon có tính chất oxi hoá mạnh, khả năng sát trùng cao và dễ tan trong nước hơn oxi
 4. Ozon có tính tẩy màu

Đáp án là : [C]

Bài : 3

Người ta điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nào dưới đây?

Chọn một đáp án dưới đây

 1. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng
 2. Điện phân nước
 3. Điện phân dung dịch NaOH
 4. Nhiệt phân với xúc tác

Đáp án là : [D]

Bài : 4

Trong các cách dưới đây, cách nào được dùng để điều chế trong phòng thí nghiệm?

Chọn một đáp án dưới đây

 1. Điện phân
 2. Phân huỷ với chất xúc tác
 3. Điện phân dung dịch
 4. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng

Đáp án là : [B]

Bài : 5

Oxi có thể thu được từ phản ứng nhiệt phân chất nào dưới đây?

Chọn một đáp án dưới đâyĐáp án là : [B]

Bài : 6

Khi điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng phân huỷ [xúc tác ], khí oxi sinh ra thường bị lẫn hơi nước. Người ta có thể làm khô khí oxi bằng cách dẫn khí đi qua các ống sứ chứa chất nào dưới đây?

Chọn một đáp án dưới đây

 1. Bột
 2. Bột S

Đáp án là : [B]

Bài : 7

Câu nào dưới đây không đúng?

Chọn một đáp án dưới đây

 1. Oxi hoá lỏng ở
 2. lỏng bị nam châm hút
 3. lỏng không màu
 4. Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị

Đáp án là : [C]

Bài : 8

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10. Nguyên tố X là

Chọn một đáp án dưới đây

 1. Ne
 2. Cl
 3. O
 4. S

Đáp án là : [D]

Bài : 9

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là

Chọn một đáp án dưới đây

Đáp án là : [A]

Bài : 10

Hoàtan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp và bằng dung dịch axit dư, sau phản ứng thu được 11,2 lít khí [đktc] và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

Chọn một đáp án dưới đây

 1. 55,5 gam
 2. 91,0 gam
 3. 90,0 gam
 4. 71,0 gam

Đáp án là : [A]

Bài : 11

Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp và bằng dung dịch dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thâm 7,0 gam so với ban đầu. Số mol axit đã tham gia phản ứng là

Chọn một đáp án dưới đây

 1. 0,8 mol
 2. 0,08 mol
 3. 0,04 mol
 4. 0,4 mol

Đáp án là : [A]

Bài : 12

Sục khí clo dư qua dung dịch và . Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,4 gam thì thể tích [đktc] đã tham gia phản ứng bằng bao nhiêu? [Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn]

Chọn một đáp án dưới đây

 1. 4,48 lít
 2. 8,96 lít
 3. 0,448 lít
 4. 0,896 lít

Đáp án là : [A]

Bài : 13

Sục khí clo dư qua dung dịch và . Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 1,17g thì số mol hỗn hợp và [/ct]NaI[/ct] đã phản ứng là bao nhiêu? [Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn].

Chọn một đáp án dưới đây

 1. 0,01 mol
 2. 0,02 mol
 3. 0,10 mol
 4. 0,20mol

Đáp án là : [B]

Bài : 14

Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm và vào nước được dung dịch Sục khí dư vào dung dịch A. Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch thu được 58,5g muối khan. Khối lượng có trong hỗn hợp X là

Chọn một đáp án dưới đây

 1. 29,25 gam
 2. 58,5 gam
 3. 17,55 gam
 4. 23,4 gam

Đáp án là : [A]

Bài : 15

Hoà tan 12,8 gam hỗn hợp gồm bằng dung dịch 0,1M vừa đủ, thu được 2,24 lít khí [đktc]. Thể tích dung dịch đã dùng là

Chọn một đáp án dưới đây

 1. 2,0 lít
 2. 4,2 lít
 3. 4,0 lít
 4. 14,2 lít

Đáp án là : [C]

Bài : 16

Để trung hoà hết 200 gam dung dịch nồng độ 14,6% người ta phải dùng 250 ml dung dịch [/ct]NaOH[/ct] 3,2M. dung dịch axit ở trên là dung dịch:

Chọn một đáp án dưới đâyĐáp án là : [B]

Bài : 17

Cho 15,8 gam tác dụng hoàn toàn với dung dịch đặc, dư. Thể tích khí thu được ở [đktc] là

Chọn một đáp án dưới đây

 1. 4,8 lít
 2. 5,6 lít
 3. 0,56 lít
 4. 8,96 lít

Đáp án là : [B]

Bài : 18

Có 5 gói bột màu tương tự nhau là . Có thể dùng dung dịch nào trong các dung dịch dưới đây để phân biệt 5 chất trên?

Chọn một đáp án dưới đây

Đáp án là : [C]

Bi : 19

Có ba lọ mất nhãn đựng ba dung dịch riêng biệt không màu là . Có thể dùng dung dịch chất nào dưới đây để phân biệt được 3 dung dịch trên?

Chủ Đề