Bài tập về gấp một số lên nhiều lần lớp 3

Toán 3 – HK1Cô Hiền AnhÔN TẬP DẠNG TOÁN“GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN-GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN”1. “Đội một làm được 12345 sản phẩm. Đội hai làm được số sản phẩm gấp 5 lầnsố sản phầm đội một làm được. Hỏi đội hai làm được bao nhiêu sản phẩm?”2. “Cửa hàng cả ngày bán được 16 kg thóc. Số thóc buổi chiều của hàng bán đượcgiảm đi 2 lần số thóc cả ngày cửa hàng bán được. Hỏi buổi chiều cửa hàng bánđược bao nhiêu ki-lô-gam thóc?”3. “Cửa hàng A bán được 16 kg sắn. Số sắn cửa hàng B bán được gấp 4 lần sốsắn cửa hàng A bán được. Hỏi cửa hàng B bán được bao nhiêu ki-lô-gam sắn?”4. “Đội một làm được 95 sản phẩm. Đội hai làm được số sản phẩm bằng số sảnphầm đội một làm được. Hỏi đội hai làm được bao nhiêu sản phẩm?”5. “Cửa hàng A bán được 14 kg khoai. Số khoai của hàng B bán được giảm đi 7lần so với số khoai cửa hàng A bán được. Hỏi cửa hàng B bán được bao nhiêuki-lô-gam khoai?”6. “Chị hái được 6 quả khế, em hái được gấp 4 lần số khế của chị. Hỏi chị háiđược bao nhiêu quả khế?”7. “Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12 m 2. Chiều rộng bằng chiều dài.Hỏi chiều rộng của khu đất là bao nhiêu m2?8. “Lúc đầu trong rổ có 40 quả táo. Sau một buổi bán hàng, trong rổ còn lại sốtáo. Hỏi trong rổ còn lại bao nhiêu quả táo?1

§33. GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN GHI NHỚ: Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. ❖ Bàil Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hoi năm nay chị bao nhiêu tuổi? ? tuổi Bàí giải Tuổi của chị là: 6 X 2 = 12 (tuổi) Đáp số: 12 tuổi ❖ Bài 2 h— —i 1 1 rrM Tóm tắt: Con: Mẹ: 7 quả ? quả cam Con hái được 7 quá cam, mẹ hái dược gấp 5 lần sô' cam của con. Hỏi mẹ hái dược bao nhiêu quả cam? Bài gíảí Số quả cam mẹ hái được là: X 5 = 35 (quả) Đáp số: 35 quả cam ❖ Bài 3 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): Sô' đã cho 3 6 4 7 5 0 Nhiêu hơn sổ dã cho 5 dơn vị 8 Gấp 5 lần số dã cho 15 * Ghi nhớ: - Tìm số nhiều hơn sô' dã cho 5 dơn vị, ta lấy số dã cho cộng với 5. - Tìm sô'gấp 5 lần số dã cho, ta lấy sô' dã cho nhân với 5. Bàí gíảí SỐ đã cho 3 6 4 7 5 0 Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị 8 77 9 72 10 5 Gấp 5 lần số đã cho 15 30 20 35 25 0 BÀI TẬP BỔ SUNG Điền vào ? bằng số thích hợp: Bàí giải Gấp 2 lần số ở trong thì bằng tổng 2 số ở ngoài.

Các bài toán “gấp một số lên nhiều lần”, “giảm đi một số lần” có lời giải – Toán lớp 3

Bài toán: Cho giá trị đại lượng thứ nhất và dữ kiện đại lượng này gấp đại lượng kia một số lần hoặc giảm một số lần so với đại lượng kia. Yêu cầu tính giá trị tổng hiệu của hai đại lượng.

Cách làm:

– Bước 1: Tìm giá trị của đại lượng chưa biết thường sử dụng phép toán nhân và chia.

– Bước 2: Sau khi biết giá trị của hai đại lượng, ta đi tính tổng.

Bài tập có lời giải

Bài 1: một cửa hàng có 96 lít sữa bò, ngày thứ nhất bán được 1/3 số lít sữa bò đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít sữa bò?

Giải:

Ngày thứ nhất bán được 1/3 của 96 lít sữa bò: 96 : 3 = 32 (lít sữa)

Số lít sữa mà cửa hàng còn lại sau khi bán 1/3 số lít sữa đó: 96 – 32 = 64 lít sữa

Vậy cửa hàng còn lại 64 lít sữa

Bài 2:Một cuộn dây dài 3128m người ta chia cuộn dây đó thành 2 đoạn, biết đoạn thứ nhất dài bằng 1/8 độ dài cuộn dây. Đoạn thứ hai dài bao nhiêu m?

Giải:

Độ dài đoạn dây thứ nhất bằng 1/8 độ dài cuộn dây nên ta có: 3128 : 8 = 391 m

Độ dài cuộn dây thứ hai là 3128 – 391 = 2737 m

Vậy độ dài đoạn dây thứ hai là 2737 m.

Bài 3:Hiện tại Linh đang gấp được 124 ngôi sao, Lan gấp được số sao gấp 3 lần số sao mà Linh đang có. Hỏi Lan gấp hơn Linh bao nhiêu con?

Giải:

Số sao mà Lan gấp 3 lần Linh nên ta có: 124 x 3 = 372 (ngôi sao)

Số sao mà Lan gấp hơn Linh là 372 – 124 = 248 (ngôi sao)

Vậy số ngôi sao mà Lan gấp hơn Linh là 248 ngôi sao.

Bài 4:Can thứ nhất có 24 lít dầu, can thứ hai nhiều gấp 4 lần can thứ nhất. Hỏi can thứ 2 hơn can thứ nhất bao nhiêu lít dầu?

Can thứ hai gấp 4 lần can thứ nhất nên số dầu ở can thứ hai là: 24 x 4 = 96 (lít dầu)

Can thứ hai nhiều hơn can thứ nhất số lít dầu là 96 – 24 = 72 (lít dầu)

Vậy can thứ hai hơn can thứ nhất là 72 (lít dầu)

Toán lớp 3 - Tags: lớp 3
 • Các bài toán “nhiều hơn”, “ít hơn” có lời giải – Toán lớp 3

 • Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 25/4

 • Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 24/4

 • Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 23/4

 • Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 22/4

 • Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 21/4

 • Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 20/4

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Phương pháp giải
 • Bài tập vận dụng

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Cách giải: 

 • Bước 1: Đọc và phân tích đề bài
 • Bước 2: Thực hiện các phép tính:

- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần phải giảm.

Ví dụ 1: Hiện tại Linh đang gấp được 124 ngôi sao, Lan gấp được số sao gấp 3 lần số sao mà Linh đang có. Hỏi Lan gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Giải:

Lan gấp được số ngôi sao là:

124 x 3 = 372 (ngôi sao)

Đáp án: 372 ngôi sao

Ví dụ 2: Mẹ có 20 quả táo, sau khi đem cho thì số táo giảm đi 5 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả táo?

Giải:

Mẹ còn lại số quả táo là:

20 : 5 = 4 (quả táo)

Đáp số: 4 quả táo

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Bài 1: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 26 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp 3 lần số dầu của thùng thứ nhất. Hỏi hai thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 2: Bình có 42 viên bi, Dũng có một số viên bi, Bình cho Dũng 6 viên bi thì tổng số bi của Dũng gấp 2 lần số bi còn lại của Bình. Hỏi lúc đầu Dũng có bao nhiêu viên bi? 

Bài 3: Có hai hộp kẹo, hộp thứ nhất có 12 viên kẹo, hộp thứ hai có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của hộp thứ nhất. Hỏi phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên để hai hộp có số kẹo bằng nhau?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Ngày thứ nhất nhà máy sản xuất được 248 đôi giầy, ngày thứ hai sản xuất giảm đi 4 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai sản xuất ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu đôi giày?

Bài 5: Một đội công nhân A một ngày phải làm được 400m đường. Nếu giảm đi 5m đường thì số mét đường phải làm của đội công nhân B giảm đi 5 lần so với đội công nhân A. Hỏi đội công nhân B phải làm bao nhiêu mét đường?

=> Xem hướng dẫn giải

Từ khóa tìm kiếm: giải toán lớp 3, các dạng toán lớp 3, cách giải bài dạng gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần

Giải Toán lớp 3, Bài: Gấp một số lên nhiều lần. Trong lớp 2 và lớp 3 chúng ta đã được học rất nhiều về phép nhân rồi đúng không nào. Vậy thì thực chất, phép nhân chính là hình thức ta gấp một số lên bao nhiêu lần để ra được kết quả tương ứng. Hôm nay, chúng ta sẽ học một cách tổng quát về bài toán này nhé. Thông thường các em sẽ học những bảng cửu chương đơn lẻ ở mỗi bài, còn trong ngày hôm nay các em sẽ vận dụng 7 bảng cửu chương mình đã học để giải bài toán dạng này. Chúng mình bắt đầu nhé!

Mục tiêu cần đạt

Kết thúc bài học này, các em cần nắm được những kiến thức quan trọng sau: 

 • Biết cách thực hiện giải bài toán gấp 1 số đã cho lên nhiều lần bằng cách lấy số đó nhân với số lần
 • Phân biệt được sự khác nhau giữa thêm một số đơn vị vào một với gấp số đó lên nhiều lần

Lý thuyết trọng tâm Bài: Gấp một số lên nhiều lần

Quy tắc

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

Ví dụ

Trân có một rổ dâu gồm 4 quả, trong rổ của mẹ có số dâu gấp 2 lần số dâu của Trân. Hỏi trong rổ của mẹ có bao nhiêu quả dâu?

Ví dụ

Bài giải:

Số quả dâu trong rổ của Trân là:

4×2=8 (quả)

Đáp số: 8 quả

Ví dụ

Các bạn cùng nghe cô giáo giảng bài tại đây nhé

>> Tổng hợp video bài giảng toán lớp 3 hay nhất: Toán lớp 3

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 3: Gấp một số lên nhiều lần

Giải bài tập trang 33 Sách giáo khoa Toán 3 đầy đủ và chi tiết nất

Câu 1: Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn:

Tóm tắt:

Em: 6 tuổi

Chị: gấp 2 lần tuổi em

Chị: ? tuổi

Lời giải:

Năm nay số tuổi của chị là:

6 x 2 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi

Câu 2: Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Tóm tắt: 

Con: 7 quả cam

Mẹ: gấp 5 lần số cam của con

Mẹ: ? quả cam

Bài giải

Mẹ hái được số quả cam là:

7 x 5 = 35 (quả)

Đáp số: 35 quả cam.

Câu 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số đã cho 3 6 4 7 5 0
Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị 8
Gấp 5 lần số đã cho 15

Hướng dẫn:

Số đã cho 3 6 4 7 5 0
Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị 8 11 9 12 10 5
Gấp 5 lần số đã cho 15 30 20 35 25 0

Bài tập làm thêm

Đề bài

Bài tập tự luyện cho bài Gấp một số lên nhiều lần:

Câu 1: Gấp 2 ngày lên 4 lần ta được:

Bài tập làm thêm Toán 3

A. 8 ngày B. 8 lần

C. 6 ngày

Câu 2: Lựa chọn nào sau đây là sai: 

Bài tập làm thêm Toán 3

A. Số hơn số đã cho 7 đơn vị là 13
B. Số gấp số đã cho 7 lần là 42
C. Số gấp số đã cho 7 lần là 13

Câu 3: Gấp 5 lần số bóng bên dưới là bao nhiêu quả bóng:

Bài tập làm thêm Toán 3

A. 10 quả bóng B. 15 quả bóng

C. 25 quả bóng

Câu 4: Thực hiện phép tính dưới đây:

Bài tập làm thêm Toán 3

A. 17 B. 42

C. 52

Câu 5: Quan sát tóm tắt rồi giải bài toán:

Bài tập làm thêm Toán 3 – Gấp một số lên nhiều lần

Đáp án cho bài tập tự làm

Câu 1: A

Ta có: 2 x 4 = 8 (ngày)
Chú ý đơn vị là đơn vị của số ban đầu ta dùng để gấp lên

Câu 2: C

Gấp số 6 thêm 7 lần ta được: 6 x 7 = 41

Thêm 7 đơn vị cho số 6 ta được: 6 + 7 = 13

Câu 3: C

Ta thấy trong hình có 5 quả bóng. Vậy gấp 5 lần số bóng đó ta được:

5 x 5 = 25 (quả bóng)

Câu 4: C

Ta thực hiện phép nhân 13 x 4.

3 x 4 = 12 viết 2 nhớ 1 sang hàng chục.

1 x 4 = 4 nhớ 1 được 5.

Vậy 13 x 4 = 52

Câu 5:

Ta thấy đoạn thẳng được chia thành 8 phần bằng nhau. Độ dài của một phần là 7 cm.

Vậy độ dài cả đoạn thằng là: 8 x 7 = 56 (cm)

Lời kết:

Trên đây là toàn bộ bài giảng và bài tập cho bài Gấp một số lên nhiều lần. Đây không phải là một kiến thức mới mà là sự rèn luyện và áp dụng linh hoạt các phép nhân đã học để giải bài toán có lời văn. Những bạn học chắc thì sẽ không gặp khó khăn nhiều trong bài này. Tương tự với phép nhân, phép chia cũng có một dạng bài toán tương tự. Dang bài đó là gì các bạn sẽ cùng itoan tìm hiểu ở trong những bài giảng sau nhé!

>> Xem thêm nhiều bài tập tự luyện cho học sinh tại: Toppy

Xem tiếp bài giảng về