Bộ mã hóa ls h40-8-1024-vl năm 2024

Bộ mã hóa Baumer GXMMH.Z61 464564, Encoder RHI90N-0HAK1R61N-01024, H40-8-2500UL ZO ZV ZC ZT VL-SC 360 500 600 1024Bộ mã hóa Baumer GXMMS.0205PA2 11032457 101438033, Encoder RHI90N-0HAK1R61N-01250 RHI90N-0HAK1R61N-01000, H40-8-2500VL H40-8-1024VLBộ mã hóa Baumer GXMMS.3205P33 100258199, Encoder RHI90N-0HAK1R6XN-00360 RHI90N-OEAK1R61N-02048, H40-8-2500VL ZON ZT ZV VL ZC ZTN-100-200-360-500Bộ mã hóa Baumer GXMMS.E04, Encoder RHI90N-0HAK1R6XN-01024 1000 2000 2048 2500, H40-8-2500ZON 8 40 2500Bộ mã hóa Baumer GXMMS.E08 GXMMS.E08, Encoder RHI90N-0IAK1R61N-01024 rhi90n-ohakr61n-2048, H40-8-2500ZON LS MetronixBộ mã hóa Baumer GXMMS.E08, Encoder RHI90N-0IAK1R61N-01024, H40-8-3000ZV H40-8-3000VL(050) ZV ZC ZT VL-SCBộ mã hóa Baumer GXMMW A203EA2, Encoder RHI90N-0IAK1R61N-10000 rhi90n 0iak161n-01024, H40-8-360-ZT-3/24DC 40 8 360Bộ mã hóa Baumer GXMMW A203P32 GXMMWA203P32, Encoder RHI90N-0LAK1R61N-01024 RHI90N-0LAK1R61N-01000, H40-8-360-ZT-3/24DC H40-8-0300ZT 200-500-600-1024Bộ mã hóa Baumer GXMMW A208P22, Encoder RHI90N-0NAK1R61N-01024 RHI90N-0EAK1R61N-01024, H40-8-3600VL 0360UL 0600ZL 1000 1024 2000 2500Bộ mã hóa Baumer GXMMW-A203P32, Encoder RHI90N-0NAK1R61N-01024 RHI90N-0HAK1R61N-01024, H40-8-3600VL 3600Bộ mã hóa Baumer GXMMW. A203P32 2, Encoder RHI90N-0NAK1R61N-02048, H40-8-3600VL LSBộ mã hóa Baumer GXMMW.0203EA2 GXMMW.020EPA6, Encoder RHI90N-OFAAAR61N-02048 AMC5912/4096CB-15-PG/P010, H40-8-3600VL Mecapion 600 40 8mmBộ mã hóa Baumer GXMMW.0203P33 11032518 101570603, Encoder RHI90N-OHAK1R61N-01024 0HAK1R61N-01000-00360-02048, H40-8-3600VL ZO ZV ZC ZT VL-SC 3000-2500-2048Bộ mã hóa Baumer GXMMW.0203PA2, Encoder RHI90N-OHAK1R61N-01024, H40-8-3600VL-SC1 ZON ZT ZV VL ZC ZTN-3000-2500-2000Bộ mã hóa Baumer GXMMW.0203PA2/GXMMW.A203P32, Encoder RHI90N-OHAK1R61N-01024, H40-8-3600ZO-4 8 3600Bộ mã hóa Baumer GXMMW.0205B32 GXMMW.0205BA2, Encoder rhi90n-ohak1r61n-02048 RHI90N-0HAK1R6XN-01024, H40A-8-0100ZT 200-360-500-600-1024-2048-2500-400Bộ mã hóa Baumer GXMMW.A203EA2 101386979, Encoder RHI90N-OHAKIR61N-01024 IHA9040-202J1000BZ2-12-24F, H40A-8-0600ZC H40-8-0600ZT/ZC/ZV/ZO 600p/rBộ mã hóa Baumer GXMMW.A203EA2, Encoder RHI90N-OIAK1R61N-01024 RHI90N-0HAK1R61N-1024 2048, H40A-8-1024ZC VL ZO ZV ZT VL-SC-100-200-360-500Bộ mã hóa Baumer GXMMW.A203P32 26401507Drehgeber GMXXXW.203, Encoder RHI90N-OIAK1R61R-01024 HT100/40B-600BZ-8-30CG2J-PNP, H40D6-W3MB-1000

Hotline .: 0932286381:.

Online contact : Zalo.: 0932286381 :.

H2T TRADE AND SERVICE COMPANY LIMITED Website.: www.hhtvietnam.com www.hhtvina.com

Address (for Invoice): Le Thai To Street, Tan Thanh Ward, Ninh Binh city,Viet Nam

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG VIỆT Trụ sở: 40/30 Đường B3, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM Tel: (+84) 22297835 - Fax: (+84) 38609091 MST: 0310208008 Email: [email protected] Website: www.khavitech.com

Bộ mã hóa vòng qua hay còn gọi là encoder, Sử dụng trong các dây truyền sản xuất có tác dụng xác định tốc độ hoặc là vị trí, trong các dòng thang máy sử dụng động cơ không hộp số


Giá: 0 VNĐ

Bộ mã hóa ls h40-8-1024-vl năm 2024

Bộ mã hóa ls h40-8-1024-vl năm 2024

Bộ mã hóa ls h40-8-1024-vl năm 2024


Các mã hàng khác thuộc Size H40-8-XXXX-YY (Với XXXX là số xung/Vòng và YY là loại đầu ra)

 • H40-8-0010 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 10 xung/vòng
 • H40-8-0030 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 30 xung/vòng
 • H40-8-0048 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 48 xung/vòng
 • H40-8-0050 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 50 xung/vòng
 • H40-8-0060 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 60 xung/vòng
 • H40-8-0072 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 72 xung/vòng
 • H40-8-0075 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 75 xung/vòng
 • H40-8-0100 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 100 xung/vòng
 • H40-8-0120 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 120 xung/vòng
 • H40-8-0125 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 125 xung/vòng
 • H40-8-0192 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 192 xung/vòng
 • H40-8-0200 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 200 xung/vòng
 • H40-8-0250 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 250 xung/vòng
 • H40-8-0256 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 256 xung/vòng
 • H40-8-0300 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 300 xung/vòng
 • H40-8-0360 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 360 xung/vòng
 • H40-8-0400 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 400 xung/vòng
 • H40-8-0500 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 500 xung/vòng
 • H40-8-0512 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 512 xung/vòng
 • H40-8-0600 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 600 xung/vòng
 • H40-8-0720 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 720 xung/vòng
 • H40-8-1000 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 1000 xung/vòng
 • H40-8-1024 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 1024 xung/vòng
 • H40-8-1200 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 1200 xung/vòng
 • H40-8-2048 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 2048 xung/vòng
 • H40-8-2500 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 2500 xung/vòng
 • H40-8-3000 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 3000 xung/vòng
 • H40-8-3600 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; Nguồn cấp 5-24VDC, Độ phân giải 3600 xung/vòng

Quý khách hàng quan tâm, xin liên hệ:

Hotline: 0903 288 933

Email: [email protected]

Sản phẩm khác