Body tiếng Anh nghĩa là gì

body Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa  và cách dùng của từ: bodyPhát âm : /'bɔdi/ Your browser does not support the audio element.

+ danh từ

 • thân thể, thể xác
 • sound in mind and body
  lành mạnh cả tâm hồn lẫn thể xác
 • xác chết, thi thể
 • thân (máy, xe, tàu, cây...)
 • the body of a machine
  thân máy
 • nhóm, đoàn, đội, ban, hội đồng
 • a legislative body
  hội đồng lập pháp
 • the diplomatic body
  đoàn ngoại giao
 • a body of cavalry
  đội kỵ binh
 • an examining body
  ban chấm thi
 • khối; số lượng lớn; nhiều
 • to have a large body of facts to prove one's statements
  có nhiều sự kiện để chứng minh những lời phát biểu của mình
 • con người, người
 • a nice body
  (thông tục) một người tốt
 • vật thể
 • a solid body
  vật thể rắn
 • heavenly bodies
  thiên thể

+ ngoại động từ

 • tạo nên một hình thể cho (cái gì)
 • ((thường) + forth) thể hiện, tượng trưng         Từ liên quan
 • Từ đồng nghĩa:
  soundbox consistency consistence eubstance torso trunk dead body organic structure physical structure personify             Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "body"
 • Những từ phát âm/đánh vần giống như "body":
  bad bade bait bat bate bath batty bawd bawdy bead  more...
 • Những từ có chứa "body":
  antibody anybody body body politic body-guard body-snatcher bodywork busy-body ciliary body complex body part  more...
 • Những từ có chứa "body" in its definition in Vietnamese - English dictionary:
  cầm hơi độ khẩu ngọc ngà ran chủ tịch chuyền dị vật thây ma cơ thể mạng mỡ  more...     Lượt xem: 2194

Video liên quan