1 phút đọc

Các cây sống trong môi trường nước thường có những đặc điểm hình thái như thế nào

Các cây sống trong môi trường nước có những đặc điểm hình thái như thế nào?Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.Các cây sống trong môi trường nước thường có một s
Các cây sống trong môi trường nước thường có những đặc điểm hình thái như thế nào

Các cây sống trong môi trường nước có những đặc điểm hình thái như thế nào?

Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.

Các cây sống trong môi trường nước thường có một số đặc điểm hình thái như sau : những cây sống ngập trong nước thì lá có hình dài (rong đuôi chó), cây có lá nằm sát mặt nước thì lá to (sen, súng), cây nổi trên mặt nước thì cuống lá phình to. xốp tựa như phao giúp cây nổi trên mặt nước.

Video liên quan