Các chính sách dành cho người nghèo

Về chính sách hỗ trợ y tế, Sở Lao động - TBXH đã phối hợp với Sở Tài chính, BHXH tỉnh tổ chức cấp thẻ BHYT cho 19.928 người nghèo, kinh phí hỗ trợ trên 17.160 triệu đồng và 31.011 thẻ BHYT cho người cận nghèo với kinh phí hỗ hơn 26.149 triệu đồng. Cấp thẻ BHYT cho 3.047 người thuộc hộ có mức sống trung bình (huyện Vũ Thư; Kiến Xương và Tiền Hải), với kinh phí hỗ trợ hơn 290,68 triệu đồng.

Toàn tỉnh đã thực hiện chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí cho 7.328 học sinh thuộc hộ nghèo, với kinh phí miễn giảm hơn 1.259 triệu đồng; giảm học phí cho 7.120 học sinh thuộc hộ cận nghèo, với kinh phí hơn 619,9 triệu đồng; hỗ trợ chi phí học tập cho 10.466 lượt học sinh nghèo với kinh phí hỗ trợ hơn 3.991,8 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn trưa cho 3.460 lượt trẻ em từ 3-5 tuổi học mẫu giáo, với kinh phí trên 1.542,7 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ về giáo dục đã giúp học sinh nghèo được miễn giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập, nhờ đó tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, tỷ lệ huy động trẻ em đến trường theo độ tuổi tăng.

Công tác truyền thông và hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận thông tin không ngừng được quan tâm đã giúp người nghèo nâng cao hiểu biết từng bước làm thay đổi nhận thức của người nghèo, giúp họ tự vươn lên thoát nghèo. Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông không ngừng nâng cao các dịch vụ bưu chính, viễn thông để đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin liên lạc của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện giảm nghèo.

Trong thời gian qua, tại các địa phương huy động tối đa nội lực, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để đẩy mạnh cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, nhất là môi trường nông thôn. Phát triển cấp nước và vệ sinh môi trường trên cơ sở đẩy mạnh xã hội hoá trong đầu tư, xây dựng và quản lý đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực dịch vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường đảm bảo 100% số xã được cấp nước sạch sinh hoạt; 515.570 hộ dân (đạt 97,05%) sử dụng nước sạch. Những hoạt động này góp phần giúp người nghèo dần tiếp cận được với nguồn nước sạch, hợp vệ sinh.

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt chính sách cho vay tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo. Năm 2020, có 729 hộ nghèo được vay tín dụng học sinh - sinh viên, vốn làm nhà ở, sản xuất kinh doanh với tổng kinh phí 30.601 triệu đồng; 1.028 hộ cận nghèo được hỗ trợ chính sách ưu đãi với tổng kinh phí 44.995 triệu đồng. Trong năm, toàn tỉnh có 455 hộ nghèo được xây mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí khoảng 11.469 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chính sách đào tạo nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm cho hộ nghèo được quan tâm, chú trọng. Toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 32.600 lao động, trong đó, việc làm tại địa phương 24.500 lao động, đi làm việc tại tỉnh ngoài 6.300 lao động và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 1.800 lao động.

Năm 2020, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp) đã thực hiện trợ giúp pháp lý cho 46 trường hợp thuộc diện nghèo, cận nghèo, có khó khăn về tài chính trong đó tư vấn pháp luật cho 06 người nghèo; bào chữa, bảo vệ cho 06 người nghèo, 34 người cận nghèo, người có khó khăn về tài chính. Các vụ việc đều được các trợ giúp viên pháp lý tham gia tư vấn, bào chữa, bảo vệ, bảo đảm được quyền lợi hợp pháp cho các đối tượng.

Chính sách trợ giúp pháp lý đã góp phần đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu trợ giúp pháp lý của người nghèo, cận nghèo tại các địa phương trong tỉnh góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân; Tuy nhiên đa số các hộ nghèo chưa chủ động tìm hiểu, trang bị các kiến thức về pháp luật mà chỉ có nhu cầu hỗ trợ khi gặp các vướng mắc liên quan đến pháp luật.

Năm 2020, tỉnh cũng rất tích cực triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tổng số người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ trên 54.000 người, với kinh phí gần 40,350 tỷ đồng theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND. Chính sách trợ cấp xã hội được thực hiện thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP với kinh phí trên 500 tỷ đồng/năm (trong đó có đối tượng thuộc hộ nghèo).

Việc triển triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao thu nhập người dân nói chung và đảm bảo ổn định cuộc sống của các hộ nghèo, cận nghèo nói riêng, giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 xuống còn 15.279 hộ; hộ cận nghèo 16.611 hộ.

Video liên quan