Các chức vụ trong công ty cổ phần

Có bao nhiêu chức danh quản lý trong công ty cổ phần?

Một doanh nghiệp tuy có nhiều bộ phận, thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều thống nhất và tập trungsẽtạo ra kết quả cho mục tiêu đã được xác định của doanh nghiệp. Như vậy, việc hiểu được có bao nhiêu chức danh trong một doanh nghiệp, sẽ giúp quý khách có cái nhìn tổng quan hơn trong việc xây dựng bộ máy quản lý công ty phù hợp và hiệu quả nhất.

Trong tất cả loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam, công ty cổ phần được đánh giá là loại hình rất phức tạp, nếu không am hiểu hoặc kinh nghiệm xây dựng bộ máy công ty, quý khách sẽ khó thực hiện được.Vì thế, việctìm hiểu thông tin vềchức danh quản lý công ty cổ phần,là ưu tiên hàng đầu mà doanh nghiệp cần thực hiện.

1. Căn cứ pháp lý

Điều 134, Luật doanh nghiệp 2014, quy định về điều kiện thành lập công ty nói chung và chức danh công ty cổ phần nói riêng. Sau đây TinLaw xin phân tích vấn đề này như nội dung dưới đây.

Quy định pháp luật về chức danh công ty cổ phần

2. Quy định về chức danh quản lý trong công ty cổ phần

Căn cứ Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần, trừ trường hợp quy định khác theo Luật chứng khoán, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo hai mô hình sau:

Mô hình không bắt buộc thành lập ban kiểm soát

Trường hợp này, công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông, các cổ đông sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần, có các chức danh như sau:

 • Đại hội đồng cổ đông.
 • Hội đồng quản trị.
 • Ban kiểm soát (không bắt buộc).
 • Giám đốc.
 • Tổng giám đốc.

Mô hình phải thành lập ban kiểm soát nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

Trường hợp này, có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập, có các chức danh như sau:

 • Đại hội đồng cổ đông.
 • Hội đồng quản trị.
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Ban kiểm soát (bắt buộc).

Lưu ý: Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

bắt buộc phải thành lạp bản kiểm soát

Bắt buộc phải thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần

Trường hợp công ty cổ phần có một người đại diện theo pháp luật

 • Công ty cổ phần chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, đương nhiên là người đại diện theo pháp luật.
 • Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp công ty cổ phần có thêm một người đại diện theo pháp luật

Theo quy định pháp luật, nếu công ty cổ phần có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy, những thông tin trên đã quý khách có cái nhìn tổng thể hơn về chức danh quản lý công ty cổ phần. Mặc dù pháp luật không có quy định cụ thể, nhưng sự nghiên cứu thông tin kỹ lưỡng sẽ giúp quý khách có sự chuẩn bị chu đáo hơn, đúng pháp luật hơn, để từ đó doanh nghiệp sớm cán đích thành công hơn.

Video liên quan