Các phép toán tập hợp lớp 10 trang 15

Bài 4 trang 15 sgk đại số 10: Bài 3. Các phép toán tập hợp. Cho tập hợp A, hãy xác định

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 4. Cho tập hợp \(A\), hãy xác định

\(A ∩ A\), \(A ∪ A\), \(A ∩ Ø\), \(A ∪ Ø \), \({C_A}A\), \({C_A} Ø\).

Các phép toán tập hợp lớp 10 trang 15

\(A ∩ A = A\);

\(A ∪ A = A\);

\(A ∩ Ø = Ø \);

\(A ∪ Ø= A\);

\({C_A}A=Ø\);

\({C_A} Ø=A\).

Hướng dẫn cách giải bài tập Toán lớp 10 trang 15 sách giáo khoa bài Các phép toán tập hợp đầy đủ và chi tiết nhất dưới đây, giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức đã được học và vận dụng để có thể giải các dạng toán với yêu cầu tương tự như vậy.

Giải bài 1 trang 15 SGK Toán lớp 10 tập 1

Kí hiệu A là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CHÍ THÌ NÊN", B là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM''.

Hãy xác định A ∩ B, A ∪ B, A\B, B/A

Hướng dẫn giải:

A = {C, E, Ê, H, I, N, O, T}

B = {A, Ă, C, Ê, K, I, G, O, Ô, M, N, S, T, Y}

A ∩ B = {C, Ê, I, N, O, T}

A ∪ B = {A, Ă, C, E, Ê, G, H, I, K, M, N, O, Ô, S, T, Y}.

A\B = {H}.

B\A = {A, Ă, G, Ô, M, S, Y, K}

Giải Toán lớp 10 SGK tập 1 bài 2 trang 15

Vẽ lại và gạch chéo các tập hợp A ∩ B, A ∪ B, A\B (h.9) trong các trường hợp sau.

Các phép toán tập hợp lớp 10 trang 15

Hướng dẫn giải:

 1. Trường hợp thứ nhất, xem trong tóm tắt lí thuyết.

Các phép toán tập hợp lớp 10 trang 15

 1. Bạn tự giải.

Giải bài 3 trang 15 SGK Toán lớp 10 tập 1

Trong 45 học sinh của lớp 10A có 15 bạn được xếp loại học lực giỏi, 20 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi

 1. Lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt ?
 1. Lớp 10A có bao nhiêu bạn chưa được xếp loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt?

Hướng dẫn giải:

 1. Gọi A là tập hợp học sinh giỏi, B là tập hợp học sinh được hạnh kiểm tốt của lớp 10A, thì A ∩ B là tập hợp các học sinh vừa giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt.

Tập hợp học sinh được khen thưởng là A ∪ B. Số phân tử của A ∪ B bằng só phân tử của A cộng với số phân tử của B bớt đi số phân tử của A ∩ B (vì được tính hai lần).

- Vậy số học sinh lớp 10A được khen thưởng là:

15 + 20 - 10 = 25 người.

 1. Số bạn lớp 10A chưa học giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt là số học sinh lớp 10A chưa được khen thưởng bằng:

45 - 25 = 20 người.

Giải bài 4 SGK Toán lớp 10 tập 1 trang 15

Cho tập hợp A, hãy xác định

A ∩ A, A ∪ A, A ∩ Ø, A ∪ Ø, CAA, CAØ. Hướng dẫn giải:

A ∩ A = A;

A ∪ A = A;

A ∩ Ø = Ø;

A ∪ Ø = A;

CAA = Ø;

CAØ = A.

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải giải Toán lớp 10 SGK trang 9, 10 file word, file pdf hoàn toàn miễn phí.

Bài học trước chúng ta đã được tìm hiểu về tập hợp, bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo nội dung về giải bài tập trang 15 SGK Đại Số 10 - Các phép toán tập hợp. Để có thể hiểu rõ hơn về bài học và ứng dụng tốt cho quá trình làm toán, các bạn hãy cùng tham khảo chi tiết cách giải toán lớp 10 được chúng tôi cập nhật đầy đủ dưới đây

Bài viết liên quan

 • Giải bài tập trang 24, 25 SGK Đại Số 10
 • Giải bài tập trang 57 SGK Đại Số 10
 • Giải bài tập trang 51 SGK Đại Số 10
 • Giải bài tập trang 13 SGK Đại Số 10
 • Giải Toán 10 trang 49 SGK

\=> Tham khảo Giải toán lớp 10 tại đây: Giải Toán lớp 10

Các phép toán tập hợp lớp 10 trang 15

Các phép toán tập hợp lớp 10 trang 15

Giải câu 1 đến 4 trang 15 SGK môn Toán lớp 10 tập 1

- Giải câu 1 trang 15 SGK Toán lớp 10 tập 1

- Giải câu 2 trang 15 SGK Toán lớp 10 tập 1

- Giải câu 3 trang 15 SGK Toán lớp 10 tập 1

- Giải câu 4 trang 15 SGK Toán lớp 10 tập 1

Bài hướng dẫn Giải bài tập trang 15 SGK Đại Số 10 trong mục giải bài tập toán lớp 10. Các em học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập trang 13 SGK Đại Số 10 đã được giải trong bài trước hoặc xem trước hướng dẫn Giải bài tập trang 17 SGK Hình học 10 để học tốt môn Toán lớp 10 hơn.

Đại số lớp 10 Bài 1. Hàm số là bài học quan trọng trong Chương II. Cùng xem gợi ý Giải Toán 10 trang 38, 39 để nắm rõ kiến thức tốt hơn).

Đại số lớp 10 trong Chương II các em học bài Bài 2. Hàm số y = ax + b. Các em cần Giải Toán 10 trang 41, 42 trước khi lên lớp để học tốt môn Toán 10 hơn.