Các số chia hết cho 2 là

Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5  Quảng cáo

1. Dấu hiệu chia hết cho 2

Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

Ví dụ: Các số 12; 24; 36... đều chia hết cho 2 vì có các chữ số tận cùng là 2; 4; 6 (số chẵn); số 13 không chia hết cho 2 vì có chữ số tận cùng là 3 (số lẻ).

2. Dấu hiệu chia hết cho 5.

Các số có chữ số tận cùng là chữ số 0 hoặc 5 thì đều chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Ví dụ: Các số 55; 110;... đều chia hết cho 5 vì có các chữ số tận cùng là 5 và 0; số 21 không chia hết cho 5 vì số 21 có chữ số tận cùng là 1 (khác 0 và 5).

Chú ý:Các số có chữ số tận cùng khác 0 và 5 thì không chia hết cho 5.

Loigiaihay.com

Bài tiếp theo

Bài liên quan

 • Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 37 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 37 Toán 6 Tập 1 .  Trong các số sau, số nào chia hết cho 2

 • Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 38 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 38 Toán 6 Tập 1 . Điền chữ số vào dấu * để được số (37*) chia hết cho 5.

 • Bài 91 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 91 trang 38 SGK Toán 6 tập 1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5 ?

 • Bài 92 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 92 trang 38 SGK Toán 6 tập 1. Cho các số 2141; 1345; 4620; 234. Trong các số đó:

 • Bài 93 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 93 trang 38 SGK Toán 6 tập 1. Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không,

 • Lý thuyết ước và bội
 • Lý thuyết Tia phân giác của góc
 • Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
 • Lý thuyết  thứ tự thực hiện các phép tính                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Quảng cáo                                                                                                   Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay                                                                                                                                                                            Báo lỗi - Góp ý

Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5  Quảng cáo

1. Dấu hiệu chia hết cho 2

Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

Ví dụ: Các số 12; 24; 36... đều chia hết cho 2 vì có các chữ số tận cùng là 2; 4; 6 (số chẵn); số 13 không chia hết cho 2 vì có chữ số tận cùng là 3 (số lẻ).

2. Dấu hiệu chia hết cho 5.

Các số có chữ số tận cùng là chữ số 0 hoặc 5 thì đều chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Ví dụ: Các số 55; 110;... đều chia hết cho 5 vì có các chữ số tận cùng là 5 và 0; số 21 không chia hết cho 5 vì số 21 có chữ số tận cùng là 1 (khác 0 và 5).

Chú ý:Các số có chữ số tận cùng khác 0 và 5 thì không chia hết cho 5.

Loigiaihay.com

Bài tiếp theo

Bài liên quan

 • Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 37 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 37 Toán 6 Tập 1 .  Trong các số sau, số nào chia hết cho 2

 • Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 38 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 38 Toán 6 Tập 1 . Điền chữ số vào dấu * để được số (37*) chia hết cho 5.

 • Bài 91 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 91 trang 38 SGK Toán 6 tập 1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5 ?

 • Bài 92 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 92 trang 38 SGK Toán 6 tập 1. Cho các số 2141; 1345; 4620; 234. Trong các số đó:

 • Bài 93 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 93 trang 38 SGK Toán 6 tập 1. Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không,

 • Lý thuyết ước và bội
 • Lý thuyết Tia phân giác của góc
 • Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
 • Lý thuyết  thứ tự thực hiện các phép tính                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Quảng cáo                                                                                                   Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay                                                                                                                                                                            Báo lỗi - Góp ý                                                                                                                                                                                                                                                                                    ×

Báo lỗi góp ý                                                             Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp Loigiaihay.com                                                                                                                                                                                             Gửi góp ý Hủy bỏ

Video liên quan