Cách an tên người gửi tin nhắn trên Messenger

Mình xài ip 6, mỗi lần tin nhắn đến ngoài màn hình sẽ hiện tên người gửi, nếu không có lưu số thì cũng hiển thị số điện thoại, như vậy rất bất tiện, mất hết riêng tư. Có cách nào chỉ hiển thị Có Tin nhắn mới mà không hiển thị tên ra luôn không. Mong mọi người giúp. Cảm ơn ạ!!
PS: Máy không có bẻ khóa.