Cách bỏ chặn Google

Chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên trong Chrome

Theo mặc định, Google Chrome sẽ chặn cửa sổ bật lên tự động xuất hiện trên màn hình của bạn. Khi cửa sổ bật lên bị chặn, thanh địa chỉ sẽ được đánh dấu là Đã chặn cửa sổbật lên

Cách bỏ chặn Google

. Bạn cũng có thể quyết định cho phép cửa sổ bật lên.

Nếu vẫn thấy cửa sổ bật lên sau khi tắt thì có thể bạn bị nhiễm phần mềm độc hại. Hãy tìm hiểu cách loại bỏ phần mềm độc hại.

Bật hoặc tắt cửa sổ bật lên

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm
Cách bỏ chặn Google
Cách bỏ chặn Google

Cài đặt.

 1. Trong mục "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt trang web.
 2. Nhấp vào Cửa sổ bật lên và liên kết chuyển hướng.
 3. Ở trên cùng, hãy chuyển tùy chọn cài đặt này thành Được phép hoặc Bị chặn.

Chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên từ một trang web cụ thể

Không phải cửa sổ bật lên nào cũng là quảng cáo hoặc spam. Một số trang web hợp pháp hiển thị nội dung web trong cửa sổ bật lên. Cho phép cửa sổ bật lên từ một trang web

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Truy cập vào một trang đã chặn cửa sổ bật lên.
 3. Trên thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Đã chặn cửa sổ bật lên
Cách bỏ chặn Google

.

 1. Nhấp vào đường liên kết của cửa sổ bật lên mà bạn muốn xem.
 2. Để luôn thấy cửa sổ bật lên cho trang web đó, hãy chọn Luôn cho phép cửa sổ bật lên và liên kết chuyển hướng từ [trang web]
Cách bỏ chặn Google

Xong.       Chặn cửa sổ bật lên từ một trang web

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm
Cách bỏ chặn Google

.

 1. Nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt trang web.
 3. Nhấp vào Cửa sổ bật lên và liên kết chuyển hướng.
 4. Trong danh sách "Cho phép", hãy tìm trang web bạn muốn.
 5. Ở bên phải trang web đó, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm
Cách bỏ chặn Google
Cách bỏ chặn Google

Chặn.

Nếu trang web không có trong danh sách, bên cạnh tùy chọn "Chặn", hãy nhấp vào Thêm. Sau đó, nhập địa chỉ web của trang web rồi nhấp vàoThêm. Để ghi lại tất cả cửa sổ bật lên trên trang web, hãy sử dụng mẫu [*.]example.com.

Chặn thông báo

Nếu vẫn nhận được thông báo của một trang web sau khi tắt cửa sổ bật lên, thì bạn có thể đã đăng ký nhận thông báo của trang web đó. Để tắt thông báo của một trang web, hãy làm như sau:

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Truy cập vào trang web mà bạn đang nhận được thông báo.
 3. Chọn biểu tượng Xem thông tin trang web
Cách bỏ chặn Google

.

 1. Bên cạnh Thông báo, hãy chọn Chặn trong trình đơn thả xuống.

Bạn cũng có thể chặn thông báo trong phần cài đặt trang web.

Vấn đề với cửa sổ bật lên

Vẫn thấy cửa sổ bật lên không mong muốn:Thử chạy Công cụ làm sạch Chrome (chỉ dành cho Windows). Sau đó, đọc các tùy chọn khác để tìm và loại bỏ phần mềm độc hại khỏi máy tính.

Sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hoặc trường học:Quản trị viên mạng có thể thiết lập trình chặn cửa sổ bật lên cho bạn. Nếu vậy, bạn không thể tự thay đổi tùy chọn cài đặt này. Tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý.

Tìm hiểu cách kiểm soát phương thức hoạt động cụ thể của một trang web khi bạn sử dụng Chrome.

Cửa sổ bật lên trên trang web của tôi đang bị chặn

Chrome sẽ chặn các cửa sổ bật lên mà người dùng có thể thấy không hữu ích.

Nếu cửa sổ bật lên trên trang web của bạn bị chặn, hãy truy cập vào Báo cáo trải nghiệm lạm dụng. Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm hiểu xem trang web của mình có bất kỳ sự cố nào mà bạn có thể giải quyết hay không                 Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách bỏ chặn Google