2 phút đọc

Cách cài mật khẩu ứng dụng trên iPhone Xs Max

Đặt mật mã trên iPhoneĐể tăng cường tính bảo mật, hãy đặt mật mã cần được nhập để mở khóa iPhone khi bạn bật hoặc đánh thức thiết bị. Đặt mật mã cũng sẽ bật bảo vệ dữ liệu, mã hóa
Cách cài mật khẩu ứng dụng trên iPhone Xs Max

Đặt mật mã trên iPhone

Để tăng cường tính bảo mật, hãy đặt mật mã cần được nhập để mở khóa iPhone khi bạn bật hoặc đánh thức thiết bị. Đặt mật mã cũng sẽ bật bảo vệ dữ liệu, mã hóa dữ liệu iPhone của bạn bằng phương pháp mã hóa AES 256 bit. (Một số ứng dụng có thể chọn không sử dụng bảo vệ dữ liệu).

Đặt hoặc thay đổi mật mã

Đi tới Cài đặt

, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Trên iPhone có FaceID: Chạm vào FaceID & Mật mã.
  • Trên iPhone có nút Home: Chạm vào TouchID & Mật mã.

Chạm vào Bật mật mã hoặc Thay đổi mật mã.

Để xem các tùy chọn tạo mật khẩu, hãy chạm vào Tùy chọn mật mã. Các tùy chọn an toàn nhất là Mã chữ số tùy chỉnh và Mã số tùy chỉnh.

Đặt mật mã sẽ bật bảo vệ dữ liệu, mã hóa dữ liệu iPhone của bạn bằng phương pháp mã hóa AES 256 bit. (Một số ứng dụng có thể chọn không sử dụng bảo vệ dữ liệu).

Sau khi bạn đặt mật mã, bạn có thể sử dụng FaceID hoặc TouchID để mở khóa iPhone (tùy thuộc vào kiểu máy của bạn). Tuy nhiên, để tăng cường bảo mật, bạn phải luôn nhập mật mã để mở khóa iPhone trong các trường hợp sau:

  • Bạn bật nguồn hoặc khởi động lại iPhone.
  • Bạn chưa mở khóa iPhone trong 48 tiếng.
  • Bạn chưa mở khóa iPhone bằng mật mã trong 6,5 ngày qua và bạn chưa mở khóa thiết bị bằng FaceID hay TouchID trong 4 giờ qua.
  • iPhone của bạn nhận được một lệnh khóa từ xa.
  • Có 5 lần mở khóa iPhone bằng FaceID hoặc TouchID không thành công.
  • Bạn cố sử dụng SOS khẩn cấp (xem Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trên iPhone).

Bạn tìm cách xem ID y tế của mình (xem

Video liên quan