Cách chặn quảng cáo từ lazada

Tình hình em có down app lazada trên appstore về nhưng xoá rôi mà nó vẫn hiện thông báo quảng cáo lên. Ai biết tắt cái này giúp em với. Máy em chưa jaibreak.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách chặn quảng cáo từ lazada