Cách chặn số tài khoản ngân hàng của người khác

Các câu hỏi thường gặp về chuyển khoản ngân hàng

Chúng tôi hiểu rằng bạn có thể có câu hỏi về thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng. Dưới đây là các câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi. Khi thêm thông tin tài khoản ngân hàng, hãy nhập thông tin chi tiết chính xác như hiện có trên hồ sơ với ngân hàng của bạn để tránh sự cố thanh toán. Không có khoản thanh toán sau 15 ngày làm việc? Nhóm hỗ trợ AdSense có thể trợ giúp

Điều xảy ra khi bạn liên hệ với chúng tôi:

 1. Chúng tôi xem xét lịch sử thanh toán của bạn và xác nhận xem khoản thanh toán của bạn đã được phát hành thành công hay chưa.
 2. Nếu khoản thanh toán của bạn đã bị hủy, chúng tôi sẽ liên hệ với ngân hàng của bạn để tìm hiểu lý do, sau đó cho bạn biết cách khắc phục vấn đề và nhận khoản thanh toán của bạn.
 3. Nếu khoản thanh toán không bị hủy, chúng tôi sẽ liên hệ với nhóm tài chính của chúng tôi, nhóm này sẽ giúp bạn theo dõi khoản thanh toán của mình bằng bản sao SWIFT/UTR. Ngân hàng của bạn có thể sử dụng bản sao SWIFT/UTR để tìm khoản thanh toán của bạn vì nó chứa thông tin như ngày giờ ngân hàng nhận được khoản thanh toán của bạn.

Để liên hệ với chúng tôi, hãy thực hiện theo các bước trong trình khắc phục sự cố.

Câu hỏi thường gặp về chuyển khoản ngân hàng

Chủ đề:

 • Thanh toán của tôi không thành công
 • Thêm thông tin tài khoản ngân hàng cho chuyển khoản ngân hàng
 • Nhận thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng
 • Phí, tỷ giá hối đoái và đơn vị tiền tệMở rộng tất cả Thu gọn tất cả

Thanh toán của tôi không thành công Làm cách nào để biết thanh toán của tôi có thành công hay không? Bạn nên liên hệ với ngân hàng của mình để tìm hiểu thanh toán của bạn có thành công không. Tại sao thanh toán của tôi không thành công?

Lý do phổ biến nhất khiến thanh toán không thành công bao gồm:

 • Chi tiết ngân hàng trong hồ sơ của người thanh toán không khớp chính xác với chi tiết của tài khoản ngân hàng của bạn
 • Số tài khoản ngân hàng của bạn không hợp lệ
 • Bạn không cung cấp mã SWIFT
 • Bạn không cung cấp thông tin chi tiết về ngân hàng trung gian       Thanh toán của tôi không thành công ở giai đoạn nào? Thanh toán của bạn bị từ chối khi tiền được gửi từ ngân hàng trung gian sang ngân hàng của riêng bạn. Khi nào tôi nên liên hệ với bộ phận Hỗ trợ AdSense về thanh toán không thành công? Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ AdSense sau khi qua 15 ngày làm việc và bạn đã liên hệ với ngân hàng của mình. Ngân hàng của tôi yêu cầu số UTR. Số đó là gì? UTR (một số ngân hàng sử dụng thuật ngữ "bản sao SWIFT") là một thuật ngữ khác của số tham chiếu thanh toán hoặc bằng chứng thanh toán. Nếu ngân hàng không thể tìm thấy khoản thanh toán của bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn số UTR để ngân hàng tìm khoản thanh toán của bạn. Ngân hàng không thể tìm thấy khoản thanh toán của tôi. Tôi nên làm gì? Nếu đã qua 15 ngày làm việc kể từ ngày phát hành khoản thanh toán của bạn mà bạn chưa nhận được khoản thanh toán này, hãy liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ này. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản sao SWIFT/UTR để theo dõi thanh toán của bạn. Bản sao SWIFT/UTR là số thanh toán duy nhất sẽ giúp ngân hàng của bạn tìm khoản thanh toán của bạn. Nó chứa thông tin như ngày giờ mà ngân hàng của bạn nhận được khoản thanh toán của bạn. Nhóm hỗ trợ AdSense sẽ làm gì sau khi tôi liên hệ với họ? Chúng tôi sẽ mở cuộc điều tra với ngân hàng của bạn để xem xét tình trạng khoản thanh toán của bạn. Sau khi trao đổi với ngân hàng, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn và cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về khoản thanh toán của bạn. Lưu ý rằng quá trình này có thể mất 2-3 tuần.

Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn bản sao SWIFT/UTR để giúp ngân hàng của bạn xác định khoản thanh toán của bạn. Bản sao SWIFT/UTR chứa thông tin như ngày giờ ngân hàng nhận được khoản thanh toán của bạn.Khi bạn có bản sao SWIFT/UTR, hãy yêu cầu ngân hàng của bạn sử dụng nó để tìm khoản thanh toán của bạn.   Khoản thanh toán của tôi bị từ chối vì tôi đã cung cấp thông tin chi tiết ngân hàng không chính xác. Tôi nên làm gì? Hãy yêu cầu ngân hàng của bạn hủy thanh toán. Google sẽ lấy lại tiền và phát hành lại khoản thanh toán. Lưu ý rằng quá trình này sẽ mất khoảng 15 ngày làm việc. Thanh toán của tôi không thành công vì tôi đã cung cấp chi tiết sai về tài khoản ngân hàng/tài khoản ngân hàng của tôi bị đóng. Tiền có được trả lại vào tài khoản AdSense của tôi không? Rất tiếc, chúng tôi không thể yêu cầu trả lại khoản thanh toán vào tài khoản AdSense của bạn. Nếu thanh toán của bạn không thành công vì bạn đã cung cấp chi tiết sai về tài khoản ngân hàng, ngân hàng của bạn sẽ trả lại tiền và chúng tôi sẽ phát hành lại khoản thanh toán của bạn. Bạn có thể coi việc này như một chiếc máy ATM: sau khi rút tiền bằng thẻ, bạn không thể đẩy tiền lại vào máy ATM, do đó, nguyên tắc tương tự cũng áp dụng ở đây.

Hãy yêu cầu ngân hàng của bạn hủy thanh toán. Google sẽ lấy lại tiền và phát hành lại khoản thanh toán. Lưu ý rằng quá trình này sẽ mất khoảng 15 ngày làm việc.   Tài khoản ngân hàng của tôi bị đóng nhưng khoản thanh toán vẫn chuyển vào đó, tôi nên làm gì? Hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để xác định cách họ xử lý tiền được gửi tới tài khoản ngân hàng đã đóng. Nếu ngân hàng của bạn không thể tính khoản tiền, họ có thể sẽ gửi tiền lại về tài khoản AdSense của bạn. Sau đó, chúng tôi có thể phát hành lại khoản thanh toán của bạn vào một tài khoản ngân hàng mở. Tôi nhận được bản sao SWIFT từ Nhóm hỗ trợ AdSense nhưng tôi vẫn chưa nhận được khoản thanh toán của mình. Tôi nên làm gì?

Cách chặn số tài khoản ngân hàng của người khác


   Nếu bạn đã nhận được bản sao SWIFT như ví dụ hiển thị ở trên, nghĩa là khoản thanh toán của bạn đi qua ngân hàng của bạn nhưng ngân hàng của bạn chưa tính khoản thanh toán đó vào tài khoản của bạn. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn để biết thêm thông tin. Giờ đây, chỉ ngân hàng của bạn có trách nhiệm tìm khoản thanh toán của bạn. Chúng tôi không thể cung cấp cho bạn thông tin nào khác về "bằng chứng thanh toán" này. Ngân hàng của tôi đang yêu cầu MT103. Số đó là gì? MT103 là một thuật ngữ khác của số tham chiếu thanh toán hoặc bằng chứng thanh toán. Nếu ngân hàng của bạn không thể tìm thấy khoản tiền của bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn MT103 để ngân hàng tìm khoản thanh toán của bạn.

Thêm thông tin tài khoản ngân hàng cho chuyển khoản ngân hàng Tôi nên sử dụng ngân hàng nào để nhận chuyển khoản ngân hàng?

Bạn có thể chọn ngân hàng bạn muốn nhận thanh toán AdSense, miễn là bạn có tài khoản tại tổ chức đó.

Chúng tôi khuyên bạn nên trao đổi với ngân hàng và nhận chi tiết về phí được tính cho giao dịch này và thông tin cần thiết để nhận thanh toán. Lưu ý rằng sau khi gửi chuyển khoản ngân hàng, bạn không thể chuyển sang một ngân hàng khác.     Tài khoản ngân hàng của tôi có thể nhận chuyển khoản ngân hàng quốc tế không?

Chỉ ngân hàng của bạn mới có thể xác nhận việc tài khoản của bạn có thể nhận thanh toán AdSense qua chuyển khoản ngân hàng quốc tế. Chúng tôi khuyên bạn nên tham vấn ngân hàng của mình và xác minh xem tài khoản có chấp nhận loại giao dịch này không. Ngân hàng của bạn cũng có thể thông báo cho bạn bất kỳ phí nào bạn có thể bị tính để nhận chuyển khoản ngân hàng.     Tôi có thể thiết lập tài khoản ngân hàng của người khác để nhận khoản thanh toán của tôi không?

Có, bạn có thể. Hãy đảm bảo rằng chi tiết của người nhận thanh toán bạn nhập vào hồ sơ người nhận thanh toán trong tài khoản AdSense của bạn phải khớp chính xác với chi tiết ngân hàng thụ hưởng của chủ tài khoản, nếu không khoản thanh toán của bạn sẽ không thành công. Nếu thanh toán của bạn không thành công, có thể phải mất tới 2-3 tuần trước khi khoản thanh toán của bạn được phát hành lại.     Khi tới ngân hàng, tôi cần phải yêu cầu thông tin gì để điền vào chi tiết thanh toán trong tài khoản AdSense của mình? Nếu không chắc chắn về chi tiết thanh toán cần nhập vào tài khoản AdSense của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên mang bản in biểu mẫu tới ngân hàng để ngân hàng có thể đưa ra lời khuyên chính xác cho bạn về những thông tin bắt buộc. Ngân hàng của tôi đang yêu cầu tài liệu cho thấy bản chất của khoản thanh toán của tôi. Tôi có thể cung cấp cho ngân hàng những thông tin gì? Bạn có thể cung cấp cho ngân hàng của mình bản sao Điều khoản và điều kiện của AdSense. "Phần 5 (Thanh toán)" là phần có liên quan giải thích bản chất của khoản thanh toán của bạn. Thông tin ngân hàng cần thiết để nhận thanh toán của tôi là gì?

Để nhận thanh toán, bạn sẽ cần những thông tin sau (tất cả đều bắt buộc):

 • Số tài khoản ngân hàng
 • Tên chủ tài khoản
 • Mã SWIFT
 • Tên ngân hàng
 • Mã hệ thống tài chính Ấn Độ (IFSC) (chỉ dành cho Ấn Độ)
 • Mã nhận diện ngân hàng (BIK) (chỉ cho Nga)

Thông tin bên dưới là tùy chọn và bạn chỉ cần cung cấp thông tin nếu ngân hàng của bạn yêu cầu:

 • Mã SWIFT của ngân hàng trung gian
 • Tên của ngân hàng quốc tế
 • Bất kỳ hướng dẫn Để ghi có cho hoặc Mở cho người thụ hưởng nào mà ngân hàng của bạn yêu cầu       Tôi lấy thông tin ngân hàng cần thiết cho thanh toán ở đâu? Hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để biết thông tin ngân hàng cần thiết để xử lý thanh toán. Tôi có cần gửi chi tiết ngân hàng của mình mỗi lần nhận thanh toán không? Không. Chúng tôi sẽ sử dụng chi tiết ngân hàng mà bạn cung cấp cho tất cả các thanh toán trong tương lai của bạn cho đến khi bạn cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng mới. Mã SWIFT là gì? Mã SWIFT là mã nhận diện duy nhất cho các ngân hàng và tổ chức tài chính khác. Ngân hàng của bạn có thể cung cấp cho bạn đúng mã SWIFT để sử dụng.

Bản sao SWIFT là bản sao điện tử của tài liệu bằng chứng thanh toán được gửi tới ngân hàng của bạn. Bản sao SWIFT đóng vai trò xác nhận thanh toán từ Google tới ngân hàng của bạn.   Nhóm hỗ trợ AdSense có thể giúp tôi điền vào chi tiết tài khoản ngân hàng của tôi trong phần thanh toán trong tài khoản AdSense của tôi không? Rất tiếc, nhóm Hỗ trợ AdSense không thể điền vào thông tin này vì chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn là dữ liệu nhạy cảm và bí mật. Vui lòng không chia sẻ dữ liệu này trong thư từ với chúng tôi. Tôi đã gửi chi tiết ngân hàng nhưng tôi muốn thay đổi những chi tiết đó. Làm cách nào để thực hiện điều này?

Để cung cấp thông tin chính xác, bạn phải thêm tài khoản ngân hàng mới (bằng cách truy cập trang Thanh toán hoặc bằng cách nhấp vào cảnh báo màu đỏ trong tài khoản của bạn có nội dung Các thanh toán của bạn hiện đang bị tạm giữ lại.), rồi xóa tài khoản ngân hàng hiện tại.

Để bảo vệ tính riêng tư và bảo mật về thông tin ngân hàng của bạn, bộ phận Hỗ trợ AdSense không có quyền chỉnh sửa hoặc xóa thông tin mà bạn đã nhập.   Tôi đã nhập Thông tin tài khoản ngân hàng không chính xác. Tôi nên làm gì?

Điều quan trọng là thông tin tài khoản ngân hàng của bạn được nhập chính xác vì thanh toán sẽ được phát hành cho tài khoản ngân hàng trong hồ sơ. Nếu bạn thông báo rằng thông tin đã nhập không chính xác, vui lòng xem lại chi tiết thanh toán và thêm tài khoản ngân hàng mới ngay khi có thể.

Hãy lưu ý rằng không thể phát hành lại thanh toán nếu khoản tiền đã đến tài khoản ngân hàng hợp lệ. Nếu ngân hàng từ chối thanh toán, khoản tiền sẽ được hoàn lại vào tài khoản của bạn.

Nếu thanh toán được phát hành và thông tin tài khoản ngân hàng của bạn đã nhập không chính xác, vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn ngay lập tức.   Tôi có nên nhập các ký tự hoặc ký tự Latinh được bản địa hóa cho chi tiết tài khoản ngân hàng của mình không?

Vui lòng nhập các ký tự Latinh khi bạn nhập chi tiết tài khoản ngân hàng của mình. Nếu bạn cố gắng nhập các ký tự được bản địa hóa, bạn sẽ thấy lỗi trong tài khoản.     Tôi có cần xác minh tài khoản ngân hàng của mình bằng một khoản tiền gửi thử không? Không, chúng tôi không gửi khoản tiền gửi thử cho chuyển khoản ngân hàng và bạn không cần nhập số tiền cho khoản tiền gửi thử. Tôi có thể sử dụng tài khoản ngân hàng không ở cùng quốc gia được không? Không. Bạn không thể thêm tài khoản ngân hàng không có cơ sở tại quốc gia của bạn. Vui lòng nhập tài khoản ngân hàng khớp với địa chỉ trong Hồ sơ người nhận thanh toán. Cũng vui lòng đảm bảo rằng mã quốc gia trong mã SWIFT khớp với mã quốc gia trong tài khoản AdSense của bạn. Ví dụ: nếu mã SWIFT của bạn là KZKOKZKXXXX, KZKO là mã cho tên ngân hàng, KZ là mã quốc gia và KXXXX là mã cho chi nhánh. Số tài khoản ngân hàng của tôi có dấu gạch nối. Tôi có nên nhập dấu gạch nối khi thêm thông tin tài khoản ngân hàng của mình không? Không. Nếu số tài khoản của bạn chứa dấu gạch nối, vui lòng xóa dấu gạch nối khi bạn nhập số tài khoản ngân hàng trong tài khoản của mình. Bạn chỉ cần nhập các con số. Ngân hàng trung gian là gì? Ngân hàng trung gian là ngân hàng hoạt động thay mặt cho ngân hàng của bạn để giúp chuyển tiền quốc tế. Khoản thanh toán qua ngân hàng trung gian trước khi được ghi có vào ngân hàng của bạn. Làm cách nào để tôi tìm ra chi tiết ngân hàng trung gian mà tôi cần phải nhập? Hãy kiểm tra với ngân hàng của bạn để xác định ngân hàng trung gian nào mà ngân hàng của bạn sử dụng để xử lý các giao dịch này. Tôi có cần nhập thông tin ngân hàng trung gian không? Nếu không chắc chắn bạn có nên cung cấp chi tiết ngân hàng trung gian hay không, vui lòng hỏi ngân hàng của bạn. Chi tiết ngân hàng trung gian là tùy chọn. Nếu bạn được ngân hàng yêu cầu nhập chi tiết ngân hàng trung gian, thì hãy làm việc đó trong tài khoản của bạn. Lưu ý rằng đối với thanh toán bằng đô la Mỹ, ngân hàng trung gian phải có trụ sở ở Hoa Kỳ; đối với thanh toán bằng euro, ngân hàng trung gian phải có trụ sở ở khu vực đồng tiền chung châu Âu. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không cung cấp chi tiết ngân hàng trung gian bắt buộc? Thanh toán của bạn sẽ không thành công hoặc bị ngân hàng của bạn từ chối. Sau đó, bạn cần yêu cầu ngân hàng của mình hủy thanh toán trong trường hợp bị kẹt. Thông tin ngân hàng trung gian không chính xác có thể trì hoãn chuyển khoản ngân hàng đến ba tháng. Nói chung, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển khoản ngân hàng qua các ngân hàng quốc tế lớn hơn vì họ có mối quan hệ tài chính trực tiếp nhất.

Nhận thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng mất bao lâu thì đến nơi? Tiền được gửi bằng chuyển khoản ngân hàng sẽ thường đến ngân hàng của bạn trong vòng ba ngày làm việc. Khi ngân hàng của bạn nhận được tiền, có thể mất vài ngày làm việc trước khi tiền có trong tài khoản của bạn. Để biết tiến trình thanh toán cụ thể hơn, vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn. Tại sao tôi chưa nhận được khoản thanh toán?

Bạn có thể không nhận được khoản thanh toán của mình vì:

 • Khoản thanh toán của bạn đã bị trì hoãn.
         Thời gian cần thiết để chuyển khoản ngân hàng đến tài khoản ngân hàng của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào tổ chức ngân hàng của bạn. Nếu khoản thanh toán của bạn không đến sau 15 ngày làm việc, bạn nên liên hệ với ngân hàng của bạn.
 • Khoản thanh toán của bạn không thành công vì một trong các lý do sau đây:
 • Chi tiết ngân hàng trong hồ sơ của người thanh toán không khớp chính xác với chi tiết của tài khoản ngân hàng của bạn
 • Số tài khoản ngân hàng của bạn không hợp lệ
 • Bạn không cung cấp mã SWIFT
 • Bạn không cung cấp thông tin chi tiết về ngân hàng trung gian.                     Tất cả các khoản thanh toán trước đây của tôi đều đúng hẹn nhưng khoản thanh toán gần đây nhất của tôi bị muộn. Tại sao? Nếu tất cả các khoản thanh toán của bạn trước đây đều thành công, điều này có nghĩa là khoản thanh toán của bạn chỉ đơn giản là bị ngân hàng trì hoãn. Nếu bạn không nhận được khoản thanh toán sau khi 15 ngày làm việc đã trôi qua kể từ ngày phát hành, vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn. Ngân hàng của tôi yêu cầu bản sao hợp đồng với Google. Tôi có thể lấy bản sao ở đâu? Để lấy bản sao hợp đồng của bạn với Google để gửi cho ngân hàng, hãy truy cập Điều khoản và điều kiện Google AdSense. Tài khoản AdSense của tôi báo cáo rằng thanh toán đã được thực hiện nhưng tôi không thể tìm thấy khoản thanh toán trong tài khoản ngân hàng của mình. Tôi phải làm gì? Chuyển khoản ngân hàng quốc tế có thể mất vài ngày để đến ngân hàng của bạn và có thể có thời gian trễ trước khi khoản tiền có trong tài khoản của bạn. Nếu đã là ít nhất ba ngày làm việc kể từ khi Google gửi chuyển khoản ngân hàng của bạn, bạn có thể cần phải liên hệ với ngân hàng để xác nhận thanh toán. Nếu ngân hàng của bạn không nhận được thanh toán trong vòng 15 ngày làm việc, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ AdSense. Lưu ý rằng chúng tôi không thể theo dõi thu nhập của bạn nếu chưa đến 15 ngày làm việc.

Chúng tôi sẽ xác nhận xem khoản thanh toán của bạn đã được phát hành thành công hay bị từ chối. Nếu khoản thanh toán của bạn bị từ chối, chúng tôi sẽ điều tra với ngân hàng và cho bạn biết lý do tại sao cũng như cách khắc phục vấn đề. Nếu khoản thanh toán của bạn đã được phát hành thành công, chúng tôi sẽ liên hệ với nhóm tài chính của chúng tôi, nhóm này sẽ cung cấp cho bạn bản sao SWIFT/UTR để theo dõi thanh toán của bạn. Ngân hàng của bạn có thể sử dụng bản sao SWIFT/UTR để tìm khoản thanh toán của bạn vì nó chứa thông tin như ngày giờ ngân hàng nhận được khoản thanh toán của bạn. Khi bạn có bản sao SWIFT/UTR, hãy yêu cầu ngân hàng của bạn sử dụng nó để tìm khoản thanh toán của bạn.   Có bất kỳ bằng chứng chính thức nào cho khoản thanh toán AdSense của tôi không? Có, chúng tôi cung cấp Biên lai thanh toán làm bằng chứng chính thức cho khoản thanh toán của bạn. Để xem Biên lai thanh toán, hãy nhấp vào liên kết thanh toán tự động trên trang Lịch sử thanh toán. Khoản thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng của tôi có bị chia nhỏ không? Không. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một khoản thanh toán duy nhất. Khoản thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng không bị chia nhỏ.

Phí, tỷ giá hối đoái và đơn vị tiền tệ Tôi phải trả những khoản phí nào để nhận chuyển khoản ngân hàng?

Google không tính phí nhận tiền, nhưng ngân hàng của bạn có thể tính phí bạn. Hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để hỏi về tỷ giá hối đoái và các phí khác sẽ áp dụng cho thanh toán.

Nếu bạn muốn điều chỉnh lịch thanh toán để giảm thiểu tối đa các khoản phí do ngân hàng tính, bạn có thể tạm ngưng thanh toán của mình. Tìm hiểu cách tạm ngưng thanh toán.     Tôi không đồng ý với phí do ngân hàng tính. Tôi có thể hủy chuyển khoản không? Không. Một khi đã gửi đến ngân hàng của bạn, thì không thể hủy chuyển khoản. Tôi nhận được ít hơn so với những gì tôi thấy trong hóa đơn của tôi. Google có tính hoa hồng không? Không. Google không tính hoa hồng với thu nhập cuối cùng của bạn. Nếu số tiền mà bạn nhận được khác với số tiền đã được phát hành từ tài khoản AdSense, vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn về phí hoa hồng của họ.

Để biết thêm thông tin về những khoản tiền bạn được trả, hãy xem các bài viết sau về chia sẻ doanh thu AdSense và sự khác biệt giữa thu nhập ước tính và thu nhập sau cùng.   Tỷ giá hối đoái là gì? Tùy thuộc vào quốc gia và ngân hàng của bạn, thanh toán có thể cần phải đổi sang tiền nội tệ. Nếu vậy, tỷ giá hối đoái sẽ được xác định bởi ngân hàng của bạn. Vui lòng liên hệ trực tiếp với ngân hàng của bạn để biết thêm thông tin. Tôi sẽ nhận được thanh toán hàng tháng của mình bằng đơn vị tiền tệ nào? Google sẽ phát hành thanh toán bằng USD hoặc Euro, tùy thuộc vào quốc gia của bạn. Tuy nhiên, ngân hàng của bạn có thể đổi số tiền này sang nội tệ để gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn. Đơn vị tiền tệ chính của tài khoản ngân hàng của tôi có quan trọng không?

Ngân hàng tại một số quốc gia có thể nhận tiền bằng USD hoặc Euro (tùy thuộc vào quốc gia) và sau đó đổi số tiền đó thành nội tệ. Nếu ngân hàng của bạn cung cấp khả năng mở tài khoản bằng USD hoặc Euro, tùy chọn này được ưu tiên. Vui lòng kiểm tra với ngân hàng của bạn để xác nhận tùy chọn nào phù hợp nhất với bạn.

Lưu ý rằng thanh toán cho tài khoản tại Nga chỉ có thể được thanh toán cho các tài khoản ngân hàng được quy đổi bằng USD.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố      Đăng nhập

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách chặn số tài khoản ngân hàng của người khác