Cách chèn link vào Google trang tính

Làm việc với các đường liên kết, dấu trang, dấu ngắt phần hoặc dấu ngắt trang

Bạn có thể chèn, cập nhật hoặc xóa các đường liên kết trong ứng dụng Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.

Thêm đường liên kết

 1. Mở một tệp trong ứng dụng Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Tài liệu: Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa

.

 1. Đánh dấu văn bản hoặc nhấn vào khu vực trong tệp mà bạn muốn đường liên kết xuất hiện.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Tạo
Cách chèn link vào Google trang tính

.

 1. Nhấn vào phần Liên kết.
 2. Trong trường "Văn bản", hãy nhập văn bản bạn muốn được liên kết.
 3. Trong trường "Liên kết", nhập URL hay địa chỉ email hoặc tìm kiếm trang web.
 4. Để lưu, hãy nhấn vào biểu tượng Xong
Cách chèn link vào Google trang tính

.

Thay đổi hoặc xóa đường liên kết

 1. Mở một tệp trong ứng dụng Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Tài liệu:Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa

.

 1. Nhấn vào văn bản, ô hoặc hình có đường liên kết mà bạn muốn xóa.
 2. Để xóa đường liên kết, hãy nhấn vào phần Xóa đường liên kết. Để thay đổi đường liên kết, hãy nhấn vào mụcChỉnh sửa đường liên kếthoặc biểu tượng Thêm
Cách chèn link vào Google trang tính
Cách chèn link vào Google trang tính

Chỉnh sửa đường liên kết.

Thêm dấu trang

Dấu trang không khả dụng trên Android; bạn sẽ phải sử dụng máy tính.

Thêm hoặc xóa dấu ngắt trang

 1. Mở một tệp trong ứng dụng Google Tài liệu.
 2. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa

.

 1. Nhấn vào biểu tượng Chèn
Cách chèn link vào Google trang tính

.

 1. Nhấn vào Ngắt trang. Ngắt trang sẽ được thêm vào tài liệu của bạn.
 2. Để xóa dấu ngắt trang, hãy nhấn vào bên dưới dấu ngắt trang, sau đó xóa ngắt trang.                  Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách chèn link vào Google trang tính