Cách chỉnh sửa tin nhắn SMS trên iPhone

Thiết lập Tin nhắn trên iPhone

Trong ứng dụng Tin nhắn

, bạn có thể gửi tin nhắn văn bản dưới dạng tin nhắn SMS/MMS thông qua dịch vụ di động hoặc bằng iMessage qua Wi-Fi hoặc dịch vụ di động đến những người sử dụng iPhone, iPad, iPodtouch hoặc máy Mac. Các tin nhắn mà bạn gửi và nhận bằng iMessage không tính vào hạn mức SMS/MMS trong gói cước nhắn tin di động của bạn, nhưng cước phí dữ liệu di động có thể áp dụng.

Tin nhắn iMessage có thể bao gồm ảnh, video và thông tin khác. Bạn có thể nhìn thấy khi người khác đang nhập văn bản và gửi thông báo đã đọc để cho họ biết thời điểm bạn đọc tin nhắn của họ. Vì lý do bảo mật, tin nhắn được gửi bằng iMessage được mã hóa trước khi gửi.

Tin nhắn iMessage xuất hiện trong bong bóng màu lam và tin nhắn SMS/MMS xuất hiện trong bong bóng màu lục. Xem bài viết Hỗ trợ của Apple Giới thiệu về iMessage và SMS/MMS.

Đăng nhập vào iMessage

  1. Đi tới Cài đặt

> Tin nhắn.

  1. Bật iMessage.

Đăng nhập vào iMessage trên máy Mac và các thiết bị Apple khác của bạn bằng cùng một ID Apple

Nếu bạn đăng nhập vào iMessage bằng cùng một IDApple trên tất cả các thiết bị, tất cả các tin nhắn mà bạn gửi và nhận trên iPhone cũng xuất hiện trên các thiết bị Apple khác của bạn. Gửi tin nhắn từ bất kỳ thiết bị nào gần bạn nhất hoặc sử dụng Handoff để bắt đầu cuộc hội thoại trên một thiết bị và tiếp tục cuộc hội thoại đó trên một thiết bị khác.

  1. Trên iPhone, iPad hoặc iPodtouch, đi tới Cài đặt

> Tin nhắn, sau đó bật iMessage.

Trên máy Mac của bạn, hãy mở Tin nhắn, sau đó thực hiện một trong các tác vụ sau:

  • Nếu bạn đang đăng nhập lần đầu tiên, hãy nhập IDApple và mật khẩu của bạn, sau đó bấm Đăng nhập.
  • Nếu bạn đã đăng nhập trước đó và muốn sử dụng một IDApple khác, hãy chọn Tin nhắn> Tùy chọn, bấm vào iMessage, sau đó bấm vào Đăng xuất.

Với Thông suốt, tất cả các tin nhắn SMS/MMS mà bạn gửi và nhận trên iPhone cũng xuất hiện trên các thiết bị iOS và máy Mac khác của bạn. Xem bài viết Hỗ trợ của Apple Sử dụng Thông suốt để kết nối máy Mac, iPhone, iPad, iPodtouch và AppleWatch của bạn.

Sử dụng Tin nhắn trong iCloud

Đi tới Cài đặt

> [têncủabạn]> iCloud, sau đó bật Tin nhắn (nếu chưa được bật).

Mọi tin nhắn mà bạn gửi và nhận trên iPhone đều được lưu trong iCloud. Và khi bạn đăng nhập bằng cùng một IDApple trên một thiết bị mới cũng được bật Tin nhắn trong iCloud, tất cả các cuộc hội thoại của bạn đều tự động hiển thị tại đó.

Vì tin nhắn và mọi tệp đính kèm của bạn đều được lưu trữ trong iCloud nên bạn có thể có thêm dung lượng trên iPhone khi cần. Bong bóng Tin nhắn, toàn bộ cuộc hội thoại và tệp đính kèm mà bạn xóa khỏi iPhone cũng bị xóa khỏi các thiết bị Apple khác (iOS11.4, iPadOS13, macOS10.13.5 trở lên) được bật Tin nhắn trong iCloud.

Xem bài viết Hỗ trợ của Apple Sử dụng Tin nhắn trong iCloud.

Ghi chú: Tin nhắn trong iCloud sử dụng dung lượng iCloud. Xem Quản lý cài đặt ID Apple và iCloud trên iPhone để biết thông tin về dung lượng iCloud.