1 phút đọc

Cách chụp màn hình trên Zoom trên điện thoại

Zoom chat cho phép bạn gửi văn bản, ảnh chụp màn hình, hình ảnh. Và tệp đến một số liên lạc hoặc đến một nhóm. Các tính năng này có sẵn cho cả trò chuyện được mã hóa và không được
Cách chụp màn hình trên Zoom trên điện thoại

Zoom chat cho phép bạn gửi văn bản, ảnh chụp màn hình, hình ảnh. Và tệp đến một số liên lạc hoặc đến một nhóm. Các tính năng này có sẵn cho cả trò chuyện được mã hóa và không được mã hóa. Lưu ý:Kích thước tệp tối đa được hỗ trợ là 512MB. Điều [] Continue reading