Cách chuyển Outlook sang Gmail

Chuyển từ Microsoft Outlook sang Gmail

Nếu trước đây sử dụng Microsoft Outlook, thì bạn có thể tìm hiểu cách các tính năng như thư mục, quy tắc và cờ của Outlook hoạt động trong Gmail.

Bạn có thể truy cập vào Trung tâm kiến thức để tìm hiểu về cách sử dụng các chức năng của Outlook này trong Gmail:

  • Làm cho Gmail trông giống như Outlook (Phần 2)
  • Xem Lịch Google của bạn trong hộp thư đến (Phần 2.3)
  • Tạo danh sách việc cần làm (Phần 2.4)
  • Thêm chữ ký (Phần 2.5)
  • Sử dụng dấu quan trọng và dấu sao thay cho cờ (Phần 5.3 và 5.4)
  • Sử dụng bộ lọc thay cho quy tắc (Phần 5.5)

Lưu ý: Hướng dẫn chuyển đổi trong Trung tâm kiến thức chỉ sử dụng được cho Microsoft Outlook 2013 và Microsoft Outlook 2016.