Cách chuyển tiếp mail trong Outlook

Dù cần chuyển tiếp (forward) một số hay tất cả mail tới một địa chỉ nào khác, thì Outlook đều có những cách rất đơn giản để tự động hóa quy trình này.

Cách tự động chuyển tiếp email trong Outlook

Để tự động chuyển tiếp mail trong Outlook, bạn sẽ cần tạo một quy tắc (Rule).

Bước 1: Mở Outlook, tại tab Home click chọn Rules > Manage Rules & Alerts.

Cách chuyển tiếp mail trong Outlook


Chọn Manage Rules & Alerts trên màn hình Home của Outlook

Bước 2: Click vào New Rule để tạo Rule mới

Bước 3: Dưới phần Start from a blank rule, chọn Apple rule on messages I receive và click Next.

Cách chuyển tiếp mail trong Outlook


Áp dụng quy tắc mới cho thư trong Outlook

Bước 4: Chọn kiểu email mà bạn muốn chuyển tiếp tự động, nếu muốn chuyển từng mail đơn lẻ thì để trống và chọn Next. Trong ví dụ này, ở bước 1 trong hình dưới, chọn Forward to people or public group (hoặc nếu muốn thì chọn forward to people or public group as an attachment). Ở bước 2, chọn people or public group.

Cách chuyển tiếp mail trong Outlook


Chọn đối tượng áp dụng quy tắc chuyển tiếp mail

Bước 5: Điền (các) địa chỉ email muốn chuyển tiếp mail.

Cách chuyển tiếp mail trong Outlook


Địa chỉ email áp dụng chuyển tiếp mail

Bước 6: Chọn ngoại lệ cho Rule này (nếu có), tức là các trường hợp sẽ không thực hiện chuyển tiếp mail theo Rule.

Cách chuyển tiếp mail trong Outlook


Các ngoại lệ áp dụng quy tắc vừa tạo

Bước 7: Điền tên cho quy tắc vừa tạo, nhớ chọn Turn on this rule và chọn Finish.

Cách chuyển tiếp mail trong Outlook


Đặt tên và chọn bật quy tắc vừa tạo

Email gửi theo cách này cũng sẽ giống với khi chuyển tiếp thông thường. Để ngừng chuyển tiếp mail, chỉ cần quay trở lại Home, chọn Rules > Manage Rules & Alerts và bỏ chọn hộp thoại cạnh tên Rule bạn không muốn dùng nữa.

Xem thêm:

  • Thiết lập tính năng tự động gửi, Forward email đến tài khoản khác trong Gmail?
  • Cách ngăn email chuyển tiếp trong Outlook và Gmail
  • Cách tạo folder trong Outlook 2016 bằng rule