Cách đăng nhập email iCloud trên máy tính

Cách đăng nhập email iCloud trên máy tính

Cài đặt Mail iCloud trên các thiết bị của bạn

Sau khi tạo địa chỉ email @icloud.com, bạn có thể dùng tài khoản iCloud Mail trong ứng dụng Mail trên iPhone, iPad, iPodtouch hay máy Mac hoặc trong Outlook trên máy tính Windows. Bạn cũng có thể xem iCloud Mail trên iCloud.com.

Thiết Lập Thiết Bị iOS Hoặc iPadOS

  • Trên iPhone, iPad hoặc iPodtouch, hãy vào Cài đặt>[tênbạn]>iCloud, sau đó bật Mail.

Cài Đặt Máy Mac

Trên máy Mac của bạn, chọn menuApple

Cách đăng nhập email iCloud trên máy tính

>Tùy chọn hệ thống, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • macOS10.15 trở lên: Nhấp vào IDApple, nhấp vào iCloud rồi chọn Mail.
  • macOS10.14 trở xuống: Nhấp vào iCloud, rồi chọn Mail.

Thiết Lập Máy Tính Windows Có Microsoft Outlook

  1. Nếu bạn chưa thiết lập, hãy tải ứng dụng iCloud cho Windows. Xem bài viết của bộ phận Hỗ Trợ Apple Tải về iCloud cho Windows.
  2. Trên máy tính Windows, Mở ứng dụng iCloud dành cho Windows.

Chọn Mail, Danh Bạ, Lịch và Công Việc, sau đó nhấp Áp dụng.

Tài khoản Mail iCloud được liệt kê trong danh sách thư mục (còn được gọi là ô điều hướng) ở bên trái của Microsoft Outlook. Để xem các thư mục Mail iCloud của bạn trong Outlook, hãy nhấp vào tam giác hiển thị ở bên trái của tài khoản email iCloud.

Nếu bạn gặp vấn đề với Mail iCloud trong Outlook, hãy xem bài viết từ Hỗ trợ Apple: Get help using Outlook with iCloud for Windows (Nhận trợ giúp về sử dụng Outlook với iCloud dành cho Windows).

Hãy xem bài viết từ Hỗ Trợ Apple: Mail server settings for iCloud email clients (Cài đặt máy chủ Mail cho máy khách email iCloud) to set up other email apps (để thiết lập các ứng dụng email khác).Xem thêmBài viết của bộ phận Hỗ Trợ Apple: Nếu Mail iCloud không hoạt động

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách đăng nhập email iCloud trên máy tính