Cách đăng nhập Microsoft Team

Để đăng ký sử Teams cuộc sống cá nhân của bạn, tất cả những gì bạn cần là tài khoản Microsoft. Nếu bạn đang sử dụng Skype, OneDrive, Outlook.com hoặc Xbox Live, thì bạn đã có một tài khoản. Nếu không, thật dễ dàng để tạo một tài khoản Microsoft mới.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi đăng ký Teams, vui lòng đi tới hướng dẫn của chúng tôi để Khắc phục sự cố khi đăng ký hoặc đăng nhập vào Teams.

Thiết bị di độngMàn hình nềnWeb

Đăng nhập vào Teams đầu tiên bằng tài khoản Microsoft hiện có

Mở ứng Teams Cụ thể.

Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn và chọn Đăng nhập.

Lưu ý:Nếu bạn chưa liên kết số điện thoại với tài khoản Microsoft của mình, bạn sẽ được yêu cầu nhập số điện thoại.Tìm hiểu thêm về lý do bạn được yêu cầu cung cấp số điện thoại.

Nhập mật khẩu hoặc mã xác minh của bạn, rồi chọn Đăng nhập lại.

Lưu ý:Bạn có thể được nhắc thêm mật khẩu nếu bạn chưa thiết lập mật khẩu trước đó.

Đăng ký Teams nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft

Mở ứng Teams Cụ thể.

nhẹ Đăng ký miễn phí.

Nhấn vào Cá nhân.

Làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản Microsoft cá nhân của bạn.

Thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học từ bên trong ứng dụng Teams bạn

Mở ứng Teams Cụ thể.

Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc Xem thêm

Cách đăng nhập Microsoft Team

.

Gõ nhẹ Thêm tài khoản. Từ đây, bạn có thể thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học. Chỉ cần nhập thông tin đăng nhập của bạn và làm theo hướng dẫn.

Thêm tài khoản cá nhân từ bên trong ứng dụng Teams bạn

Mở ứng Teams Cụ thể.

Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc Xem thêm

Cách đăng nhập Microsoft Team

.

Gõ nhẹ Thêm tài khoản. Từ đây, bạn có thể thêm tài khoản cá nhân. Chỉ cần nhập thông tin đăng nhập của bạn và làm theo hướng dẫn.

Chuyển đổi giữa các tài khoản của bạn trong Teams

Mở ứng Teams Cụ thể.

Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc Xem thêm

Cách đăng nhập Microsoft Team

.

Trong Tài khoản và Tổ chức, chọn tài khoản mà bạn muốn chuyển sang.

Mẹo:Bạn cũng có thể trượt nhanh lên hoặc xuống trên ảnh hồ sơ của mình để nhanh chóng chuyển đổi tài khoản.

Đăng xuất khỏi Teams

Mở ứng Teams Cụ thể.

Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc Xem thêm

Cách đăng nhập Microsoft Team

.

Trong Tài khoản và Tổ chức, Nhấn vào tài khoản cá nhân của bạn.

nhẹ vào Cài đặt

Cách đăng nhập Microsoft Team

.

nhẹ đăng xuất

Cách đăng nhập Microsoft Team

, sau đó gõ nhẹ Đăng xuất lại để xác nhận.

Lưu ý:Nếu bạn đã thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học, bạn vẫn sẽ được đăng nhập vào đó.

Đăng nhập vào Teams đầu tiên bằng tài khoản Microsoft hiện có

Mở ứng Teams Cụ thể.

Chọn Bắt đầu.

Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn, rồi chọn Tiếp theo.

Lưu ý:Nếu bạn chưa liên kết số điện thoại với tài khoản Microsoft của mình, bạn sẽ được yêu cầu nhập số điện thoại.Tìm hiểu thêm về lý do bạn được yêu cầu cung cấp số điện thoại.

Nhập mật khẩu hoặc mã xác minh của bạn, rồi chọn Đăng nhập.

Lưu ý:Bạn có thể được nhắc thêm mật khẩu nếu bạn chưa thiết lập mật khẩu trước đó.

Đăng ký Teams nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft

Mở ứng Teams Cụ thể.

Chọn Bắt đầu.

Chọn Không có tài khoản? Tạo tài khoản!.

Làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản Microsoft cá nhân của bạn.

Thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học từ bên trong ứng dụng Teams bạn

Mở ứng Teams Cụ thể.

Chọn ảnh hồ sơ của bạn.

Chọn Thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học. Từ đây, bạn có thể thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học. Chỉ cần nhập thông tin đăng nhập của bạn và làm theo hướng dẫn.

Thêm tài khoản cá nhân từ bên trong ứng dụng Teams bạn

Mở ứng Teams Cụ thể.

Chọn ảnh hồ sơ của bạn.

Chọn Thêm tài khoản cá nhân. Từ đây, bạn có thể thêm tài khoản cá nhân. Chỉ cần nhập thông tin đăng nhập của bạn và làm theo hướng dẫn.

Chuyển đổi giữa các tài khoản của bạn trong Teams

Mở ứng Teams Cụ thể.

Chọn ảnh hồ sơ của bạn.

Chọn tài khoản mà bạn muốn chuyển sang.

Đăng xuất khỏi Teams

Mở ứng Teams Cụ thể.

Chọn ảnh hồ sơ của bạn.

Chọn Đăng xuất.

Lưu ý:Nếu bạn đã thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học, bạn vẫn sẽ được đăng nhập vào đó.

Đăng nhập vào Teams đầu tiên bằng tài khoản Microsoft hiện có

Truy cập Teams trang web.

Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn, rồi chọn Tiếp theo.

Lưu ý:Nếu bạn chưa liên kết số điện thoại với tài khoản Microsoft của mình, bạn sẽ được yêu cầu nhập số điện thoại.Tìm hiểu thêm về lý do bạn được yêu cầu cung cấp số điện thoại.

Nhập mật khẩu hoặc mã xác minh của bạn, rồi chọn Đăng nhập.

Lưu ý:Bạn có thể được nhắc thêm mật khẩu nếu bạn chưa thiết lập mật khẩu trước đó.

Đăng ký Teams nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft

Truy cập Teams trang web.

Chọn Không có tài khoản? Tạo tài khoản!.

Làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản Microsoft cá nhân của bạn.

Đăng xuất khỏi Teams

Trong Teams trên web, chọn ảnh hồ sơ của bạn.

Chọn Đăng xuất.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách đăng nhập Microsoft Team