Cách đăng xuất Clash of Clan trên thiết bị khác

Mình có mượn máy của 1 số người chơi xong khi out mình thoát nick ở game center ra nhưng khi dùng các thiết bị đó để vào chơi thì vẫn vào được của mình . Khi người ta vào thì mình sẽ bị Dis . Có làm cách nào để thoát hoàn toàn ra mà chỉ sử dụng được trên máy của mình không . Bởi mình đang bị phá phách hết cả rồi chẳng lẽ bỏ luôn

Mình có 1 ipod, 1 ipad nữa mình thử đổi pass game center xong vào thử bằng 2 máy kia vẫn vào được game bình thường . Cứ đang online mà thiết bị nào connect vào là mình bị out ra luôn
Làm sao để thoát trên các thiết bị mà mình đã từng vào rồi . Còn chơi từ ban đầu là máy của mình
Dùng cả nick game center mới rồi

Tải app Tinh tế

Tải app Tinhte - Theo dõi thông tin mà bạn yêu thích