Cách đăng xuất Drive từ xa

Đăng xuất khỏi Google Drive

Khi bạn đăng nhập vào Google Drive trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, bạn sẽ luôn được giữ ở chế độ đăng nhập. Sau đây là cách đăng xuất khỏi Google Drive.

  1. Truy cập drive.google.com.
  2. Ở phía bên phải, hãy nhấp vào ảnh của bạn.
  • Nếu không thấy ảnh nào, bạn có thể thấy biểu tượng Hình ảnh tài khoản
Hồ sơ

.

  1. Nhấp vào phần Đăng xuất.                 Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm