Cách đăng xuất tài khoản YouTube trên điện thoại

Đăng nhập và đăng xuất khỏi YouTube

Bạn có thể đăng nhập để truy cập vào các kênh đăng ký, danh sách phát, video tải lên, video đã mua, lịch sử cùng nhiều nội dung khác. Tìm hiểu cách tạo Tài khoản Google.

Getting started | How and why to sign in to YouTube and create a YouTube channel

Đăng nhập

  1. Nhấn vào biểu tượng Tài khoản

.

  1. Nhấn vàoĐăng nhập.
  2. Chọn một tài khoản hiện có hoặc đăng nhập bằng tài khoản của bạn.

Đăng xuất

  1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn

.

  1. Nhấn vào tên tài khoản của bạn.
  2. Nhấn vào Sử dụng YouTube khi đã đăng xuất.

Xóa tài khoản

  1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn
  1. Nhấn vào Chuyển đổi tài khoản.
  2. Nhấn vào Quản lý các tài khoản trên thiết bị này.
  3. Nhấn vào Xóakhỏi thiết bị nàybên dướitài khoản mà bạn muốn xóa.

Bạn sẽ nhìn thấy một thông báo ngắn ở cuối màn hình cho biết bạn đã đăng xuất khỏi ứng dụng.   Ứng dụng YouTube yêu cầu bạn đăng nhập bằng Tài khoản Google. Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản, hãy tham khảo hướng dẫn khắc phục sự cố về tài khoản.                  iPhone và iPad AndroidMáy tính   Thêm