Cách đăng xuất tài khoản YouTube trên Máy tính

Đăng nhập và đăng xuất khỏi YouTube

Bạn có thể đăng nhập để truy cập vào các kênh đăng ký, danh sách phát, video tải lên, video đã mua, lịch sử cùng nhiều nội dung khác. Tìm hiểu cách tạo Tài khoản Google.

Getting started | How and why to sign in to YouTube and create a YouTube channel

Đăng nhập

  1. Nhấn vào biểu tượng Tài khoản
Cách đăng xuất tài khoản YouTube trên Máy tính

.

  1. Nhấn vàoĐăng nhập.
  2. Chọn một tài khoản hiện có hoặc nhấn vàoTài khoản

để thêm tài khoản mới vào thiết bị của bạn.

Đăng xuất   Khi bạn đăng xuất khỏi ứng dụng YouTube trên Android, tài khoản của bạn sẽ đăng xuất khỏi mọi ứng dụng Google trên thiết bị đó (như Maps và Gmail). Bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu để đăng nhập lại. Nếu không muốn đăng xuất khỏi thiết bị đó, bạn có thể duyệt xem YouTube một cách riêng tư ở chế độ Ẩn danh.

  1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn
Cách đăng xuất tài khoản YouTube trên Máy tính

.

  1. Nhấn vào tên tài khoản ở trên cùng.
  2. Nhấn vào Quản lý tài khoản.
  3. Nhấn vào tài khoản mà bạn muốn xóa khỏi thiết bị.
  4. Nhấn vào Xóa tài khoản.   Ứng dụng YouTube yêu cầu bạn đăng nhập bằng Tài khoản Google. Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản, hãy tham khảo hướng dẫn khắc phục sự cố về tài khoản.                  Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách đăng xuất tài khoản YouTube trên Máy tính