Cách đánh số thứ tự trong ô vuông

MS Word không hỗ trợ tính năng đánh số thứ tự nhanh như Excel, nhưng không hẳn vậy các bạn phải  thực hiện ngồi nhập số thứ tự bằng tay. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết Cách  đánh số thứ tự trong Word

Để đánh số thứ tự trong Word sử dụng tính năng Numbering.

Bước 1: Vào thẻ Home -> Numbering -> Define New  Numbering Format:

Vào thẻ Home - Numbering - Define New Numbering Format

Bước 2: Hộp thoại  xuất hiện lựa chọn các giá trị sau:

- Trong mục Number  Style: lựa chọn đánh theo kiểu số để đánh số thứ tự.

- Mục Number Format: xóa  bỏ các kí tự khác, chỉ để lại kí tự số.

- Mục Aligment: Lựa  chọn định dạng căn lề giữa Cemter.

Trong mục Number Style: lựa chọn đánh theo kiểu số để đánh số thứ tự

Bước 3: Kích chọn OK đã đánh số thứ tự cho ô đầu tiên:

Kích chọn OK đã đánh số thứ tự cho ô đầu tiên

Bước  4: Bôi đen toàn bộ cột cần đánh số thứ tự -> vào  thẻ Numbering lựa chọn đúng định dạng  vừa tạo (chỉ gồm số không chứa các kí tự khác):

Bôi đen toàn bộ cột cần đánh số thứ tự - vào thẻ Numbering

Kết quả đã đánh số thứ  tự trong Word:

Kết quả đã đánh số thứ tự trong Word

Trong trường hợp cần đánh  nối tiếp số thứ tự ở 2 cột khác nhau như hình dưới:

Trường hợp cần đánh nối tiếp số thứ tự ở 2 cột khác nhau

Thực hiện thao tác đánh số thứ tự như cột đầu tiên:

Thực hiện thao tác đánh số thứ tự như cột đầu tiên

Kết quả đã đánh số thứ tự cho cột thứ 2 nhưng số thứ tự  không nối tiếp giá trị cuối cùng của cột thứ 1:

Kết quả đã đánh số thứ tự cho cột thứ 2 nhưng số thứ tự không nối tiếp giá trị cuối cùng của cột thứ 1

Chuột phải vào numbering của cột thứ 2 -> Set Numbering value:

Chuột phải vào numbering của cột thứ 2 - Set Numbering value

Hộp thoại xuất hiện nhập số thứ tự kế tiếp số thứ tự cuối  cùng của cột thứ 1 trong mục Set Value  to:

Nhập số thứ tự kế tiếp số thứ tự cuối cùng của cột thứ 1 trong mục Set Value to

Cuối cùng kích chọn OK bạn đã đánh số thứ tự liên tiếp cho 2 cột khác nhau trong Word:

Bạn đã đánh số thứ tự liên tiếp cho 2 cột khác nhau trong Word

Trên đây là hướng dẫn chi tiết Cách đánh số thứ tự trong  Word. Chúc các bạn thành công!