Cách đọc tin nhắn Gmail của người khác

Kiểm tra xem thư Gmail của bạn đã được xác thực hay chưa

Nếubạn thấy một dấu hỏi bên cạnh tên người gửi, thì thư đó chưa được xác thực. Email chưa được xác thực là email mà Gmail không xác định được có đúng là của người gửi email đó hay không. Nếu bạn thấy thư chưa được xác thực, hãy cẩn thận khi trả lời hoặc tải bất kỳ tệp đính kèm nào xuống.

Kiểm tra xem thư có được xác thực hay không

Lưu ý: Thư không được xác thực không có nghĩa thư là spam. Đôi khi xác thực không hoạt động cho các tổ chức thực gửi thư đến các nhóm lớn, như thư được gửi đến danh sách gửi thư. Kiểm tra thư Gmail

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách đọc tin nhắn Gmail của người khác

.

  1. Mở email.
  2. Nhấn vào mục Xem chi tiết
Cách đọc tin nhắn Gmail của người khác

Xem chi tiết bảo mật.

  1. Thư này được xác thực nếu bạn thấy:
  • Tiêu đề "Được gửi bởi" với miền gửi, như là google.com.
  • Tiêu đề "Được ký bởi" với miền gửi.

Thư không được xác thực, nếu bạn thấy một dấu hỏi bên cạnh tên của người gửi. Nếu bạn thấy điều này, hãy cẩn thận khi trả lời hoặc tải bất kỳ tệp đính kèm nào xuống.   Kiểm tra thư trong ứng dụng thư khác, như Outlook

Nếu bạn đang kiểm tra email trên một ứng dụng email khác, thì bạn có thể kiểm tra các tiêu đề thư.   Tìm hiểu thêm về cách xác thực hoạt động (SPF và DKIM)

Email có thể được xác thực bằng cách sử dụng SPF hoặc DKIM.

SPF chỉ định máy chủ nào được phép gửi thư từ một miền nhất định bằng cách tạo ra một bản ghi SPF.

DKIM cho phép người gửi ký điện tử các email hợp lệ bằng cách mà người nhận có thể xác minh bằng khóa công cộng.

Cách xử lý khi thấy thư chưa được xác thực Thư tôi nhận chưa được xác thực

Nếu thư bạn nhận được từ một nguồn đáng tin cậy không được xác thực thì hãy liên hệ với người hoặc công ty gửi email cho bạn. Khi bạn liên hệ với họ, hãy cung cấp liên kết đến trang trợ giúp này để họ có thể hiểu cách xác thực thư của họ.   Thư gửi từ miền của tôi chưa được xác thực

Nếu thư bạn gửi có dấu hỏi "?" ở bên cạnh địa chỉ email, thì thư đó chưa được xác thực.

Bạn phải xác thực thư để đảm bảo thư được phân loại một cách chính xác. Ngoài ra, thư chưa được xác thực có nhiều khả năng bị từ chối. Vì những kẻ gửi spam cũng có thể xác thực email, nên việc xác thực thư không đảm bảo là thư của bạn luôn được gửi.

Cách xử lý khi thấy thư chưa được xác thực

Đảm bảo thư bạn gửi được xác thực bằng cách sử dụng DKIM (hay dùng) hoặc SPF.

Bạn có thể áp dụng các bước bên dưới đểngăn tình trạng email bịGmail chặn:

  • Sử dụng các khóa RSA có độ dài tối thiểu là 1024 bit. Email đã ký với các khóa ngắn hơn 1024 bit bị xem là chưa được ký và có thể dễ dàng bị giả mạo.
  • Gmail kết hợp các báo cáo của người dùng và các tín hiệu khác, với thông tin xác thực khi phân loại thư. Mọi người gửi thư đều phải tiến hành xác thực để đảm bảo thư được phân loại một cách chính xác.
  • Tìm hiểu cách tạo chính sách để giúp kiểm soát thư chưa được xác thực gửi từ miền của bạn.                       Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách đọc tin nhắn Gmail của người khác