Cách đổi icon Instagram Android

Để có thể thay đổi icon của app Instagram, bạn làm các bước sau:

Bước 1: Cập nhật ứng dụng lên bản mới nhất.

Bước 2: Mở hồ sơ của bạn - đi tới Cài đặt. Sau đó, kéo trình đơn cài đặt xuống bằng cách làm theo các con trỏ biểu tượng cảm xúc. Khi bạn đã vuốt xuống đủ xa, các biểu tượng sẽ được mở khóa và bạn sẽ thấy thông báo từ Instagram.

Bước 3: Chọn logo mà bạn muốn đổi

Tải app Tinh tế

Tải app Tinhte - Theo dõi thông tin mà bạn yêu thích

Cách đổi icon Instagram Android
Cách đổi icon Instagram Android
Cách đổi icon Instagram Android
Cách đổi icon Instagram Android

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách đổi icon Instagram Android