Cách đổi tài khoản Google

Thay đổi ảnh, tên và các thông tin khác trong Tài khoản Google của bạn

Bạn có thể cập nhật, thêm và xóa một số thông tin cơ bản trong tài khoản của mình.

Những người khác sử dụng các dịch vụ của Google có thể thấy tên và ảnh hồ sơ của bạn, kể cả khi bạn giao tiếp hoặc chia sẻ nội dung. Tìm hiểu thêm về cách kiểm soát thông tin người khác nhìn thấy về bạn trên các dịch vụ của Google.

Lưu ý:Nếu bạn sử dụng tên khác trên kênh YouTube, mọi thay đổi bạn thực hiện cho tên Tài khoản Google sẽ không được phản ánh trên YouTube. Tìm hiểu thêm về tên kênh YouTube của bạn tại đây.

Nếu bạn thay đổi tên hoặcảnh hồ sơ của mình trên Google, thì việc này sẽ không thay đổitên hoặcảnh hồ sơ của bạn trên YouTube.

Thêm hoặc thay đổi ảnh hồ sơ

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt
Cách đổi tài khoản Google

của thiết bị.

 1. Nhấn vào Google
Cách đổi tài khoản Google

Quản lý Tài khoản Google của bạn

Cách đổi tài khoản Google

Thông tin cá nhân.

 1. Trong phần "Thông tin cơ bản", hãy nhấn vào Ảnh. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập.
 2. Nhấn vào Đặt ảnh hồ sơ. Chụp hoặc chọn một ảnh hồ sơ mới, sau đó kéo ảnh đó vào giữa hình vuông.
 3. Nhấn vào Chấp nhận.       Mẹo: Bạn có thể nhấn và chỉnh sửa ảnh hồ sơ của mình ở hầu hết những nơi ảnh đó xuất hiện.

Chỉnh sửa tên của bạn

Bạn có thể thay đổi tên của mình bao nhiêu lần tùy thích.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt
Cách đổi tài khoản Google

của thiết bị.

 1. Nhấn vào Google
Cách đổi tài khoản Google

Quản lý Tài khoản Google của bạn.

 1. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Thông tin cá nhân.
 2. Trong phần "Thông tin cơ bản", hãy nhấn vào Tên
Cách đổi tài khoản Google

Chỉnh sửa

. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập.

 1. Nhập tên của bạn rồi nhấn vào Xong.       Mẹo: Tìm các vị trí mà tên bạn hiển thị.

Sửa một tên cũ vẫn xuất hiện

Nếu bạn đã đổi tên nhưng tên cũ vẫn xuất hiện, hãy xóa bộ nhớ đệm và cookie.

Lưu ý quan trọng:Khi xóa cookie, bạn có thể bị đăng xuất khỏi các trang web không phải của Google.

Thay đổi thông tin cá nhân     Bạn có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân như ngày sinh và giới tính. Bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ email và số điện thoại trong tài khoản của mình.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt
Cách đổi tài khoản Google

của thiết bị.

 1. Nhấn vào Google
Cách đổi tài khoản Google

Quản lý Tài khoản Google của bạn.

 1. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Thông tin cá nhân.
 2. Trong phần "Thông tin cơ bản" hoặc "Thông tin liên hệ", nhấn vào thông tin mà bạn muốn thay đổi.
 3. Thực hiện thay đổi của bạn.

Chi tiết khác Tên

Bạn có thể thay đổi tên của mình bao nhiêu lần tùy thích.
   Biệt hiệu

Nếu bạn đã tạo biệt hiệu thì biệt hiệu này sẽ được sử dụng nếu bạn chưa đặt tên. Nếu xóa biệt hiệu của mình, bạn sẽ không tạo biệt hiệu khác được. Biệt hiệu này khác với biệt hiệu bạn có thể thêm vào trang "Giới thiệu về bản thân". Để thay đổi biệt hiệu đó, hãy truy cập trang Giới thiệu về bản thân.    Ngày sinh

Sau khi thêm ngày sinh vào tài khoản của mình, bạn không thể xóa ngày này. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa và thay đổi những người thấy ngày sinh của mình.

Lưu ý: Ngày sinh của bạn có thể được dùng cho mục đích bảo mật tài khoản và cá nhân hóa trên các dịch vụ của Google.

Những người có thể thấy ngày sinh của bạn

Theo mặc định, ngày sinh của bạn không được chia sẻ với những người sử dụng các dịch vụ của Google. Để kiểm soát việc ai sẽ thấy ngày sinh của bạn, hãy chuyển đến trang Giới thiệu về bản thân trong Tài khoản Google của bạn.

Một số cách Google sử dụng ngày sinh

Google có thể sử dụng ngày sinh của bạn để:

 • Đảm bảo rằng bạn đã đủ tuổi để sử dụng một số dịch vụ và tính năng nhất định. Ví dụ: trẻ em không thể xem các video trên YouTube bị giới hạn độ tuổi.
 • Biết thời điểm cần hiển thị giao diện sinh nhật trên trang Google Tìm kiếm.
 • Xác định nhóm tuổi của bạn phân phát quảng cáo và nội dung được cá nhân hóa. Bạn có thể tắt quảng cáo được cá nhân hóa.        Giới tính

Bạn có một số lựa chọn trong phần Giới tính trong Tài khoản Google của mình. Bạn có thể:

 • Chỉ rõ giới tính của mình
 • Chọn không chỉ rõ giới tính
 • Tùy chỉnh giới tính và chọn cách bạn muốn Google xưng hô với bạn

Những người có thể thấy giới tính của bạn

Theo mặc định, giới tính của bạn không được chia sẻ với những người sử dụng các dịch vụ của Google. Để kiểm soát việc ai sẽ thấy giới tính của bạn, hãy chuyển đến phần Giới thiệu về bản thân trong Tài khoản Google của bạn.

Cách Google sử dụng giới tính

Chúng tôi sử dụng giới tính của bạn để làm cho dịch vụ của Google mang tính cá nhân hơn. Khi bạn chỉ rõ giới tính của mình, bạn sẽ giúp chúng tôi:

 • Cá nhân hóa thông báo và văn bản khác đề cập đến bạn. Ví dụ: những người có thể thấy giới tính của bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ như "Gửi cho anh ấy một tin nhắn" hay "Trong vòng kết nối của cô ấy".
 • Cung cấp nội dung phù hợp hơn dành riêng cho bạn mà bạn có thể quan tâm, như quảng cáo.

Nếu bạn không chỉ rõ giới tính của mình, chúng tôi sẽ đề cập đến bạn bằng các cụm từ trung tính, như "Gửi cho họ một tin nhắn".

Thay đổi thông tin khác Đổi mật khẩu

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt
Cách đổi tài khoản Google

Google

Cách đổi tài khoản Google

Quản lý Tài khoản Google của bạn.

 1. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Thông tin cá nhân.
 2. Trong phần "Thông tin cơ bản", nhấn vào Mật khẩu. Bạn có thể cần đăng nhập.
 3. Nhập mật khẩu mới của bạn. Tìm hiểu cách tạo mật khẩu mạnh.
 4. Nhấn vào Thay đổi mật khẩu.

Tìm hiểu thêm thông tin về tính bảo mật và an toàn trực tuyến.    Kiểm soát những thông tin người khác nhìn thấy về bạn

Để chọn thông tin mà người khác nhìn thấy về bạn trên các dịch vụ của Google, hãy chuyển đến trang Giới thiệu về bản thân trong Tài khoản Google của bạn.

Tìm hiểu những thông tin bạn có thể thay đổi và cách thay đổi.    Thay đổi múi giờ của bạn

Khi đi tới nơi khác, bạn có thể xem các sự kiện tại múi giờ ở vị trí hiện tại của bạn.

Tìm hiểu cách thay đổi múi giờ của bạn trong Lịch Google.

Bài viết liên quan

 • Chính sách nội dung về thông tin "Giới thiệu về bản thân"                  Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách đổi tài khoản Google