Cách đổi tài khoản Google Chrome

Chuyển đổi giữa nhiều tài khoản Google

Bạn có thể thêm và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản Google trên Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày. Để chuyển đổi tài khoản trên Google Drive, hãy ngắt kết nối và cài đặt lại Drive bằng tài khoản khác của bạn.

Trong ứng dụng

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng GoogleTàiliệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn
Cách đổi tài khoản Google Chrome

.

 1. Nhấn vào địa chỉ email của bạn.
 2. Chọn tài khoản bạn muốn sử dụng.

Trên trình duyệt, như Chrome

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào myaccount.google.com.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào tên hoặc ảnh hồ sơ của bạn.
 3. Nhấn vào nút Đăng xuấthoặc Quản lý tài khoản
Cách đổi tài khoản Google Chrome

Đăng xuất.

 1. Đăng nhập bằng tài khoản bạn muốn sử dụng.
 2. Mở tệp trong Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.

Liên kết có liên quan

 • Đăng nhập và đăng xuất khỏi Google Drive
 • Cách chia sẻ
 • Không thể mở tệp hoặc thư mục Google                 Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách đổi tài khoản Google Chrome