Cách đổi tài khoản trên Outlook

Nếu muốn thay đổi tài khoản mặc định để sử dụng Mail Merge để gửi thư trong Outlook 2013, 2010 hoặc 2007, Outlook sử dụng các tài khoản email mặc định để gửi các thư mới, trừ khi nếu bạn chỉ định một tài khoản bổ sung nào đó để gửi một thư email cụ thể bằng cách thay đổi khung địa chỉ From (Từ).

Nếu bạn đang tìm cách đổi tên người gửi/tên hiển thị trên Outlook thì tham khảo bài Hướng dẫn đổi tên hiển thị trong Outlook nhé.

Và nếu bạn muốn gửi email với số lượng lớn từ một tài khoản phụ, bạn có thể sử dụng tính năng "Mail Merge". Outlook không cho phép chỉ định một tài khoản khác trong khung "From:". Nhưng tuy nhiên bạn vẫn có thể chuyển đổi tạm thời tài khoản mặc định từ tùy chọn Email Account. Sau khi sử dụng xong Mail Merge, chuyển đổi tài khoản về tài khoản mặc định.

Tuy nhiên giải pháp này không làm việc trên các phiên bản mới của Outlook (Outlook 2013 và Outlook 2010) bởi vì trên các phiên bản này bạn cũng phải thay đổi các tập tin dữ liệu mặc định của Outlook (.PST).

Thay đổi tài khoản cho Mail Merge trên Outlook 2007, 2010 và 2013:

Để thay đổi tài khoản cho Mail Merge trên Outlook 2007, 2010 và 2013, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Mở Outlook lên.

2. Truy cập File => Account Settings.

3. Trên cửa sổ Account Settings, tại tab Email:

  • Chọn tài khoản bạn muốn sử dụng cho Mail Merge (chẳng hạn như user22@repairwin.com).
  • Click chọn Set as default.

4. Tiếp theo click chọn tab Data Files.

  • Tại đây lựa chọn file dữ liệu .PST phù hợp với địa chỉ email mà bạn lựa chọn tại tab Email (chẳng hạn như user22@example.com.pst).
  • Click chọn Set as Default, bỏ qua cửa sổ cảnh báo.

5. Đóng cửa sổ Email Account Properties lại.

6. Khởi động lại Outlook.

7. Sau khi thực hiện xong đừng quên chuyển về tài khoản mặc địnhData File mặc định về trạng thái ban đầu.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

  • Hướng dẫn 4 cách đơn giản sao lưu dữ liệu Outlook
  • Cách giảm dung lượng file dữ liệu Outlook (.PST và .OST)
  • Cách bật POP/IMAP Gmail để dùng trong Outlook

Chúc các bạn thành công!