Cách đòi tiền bạn trai

Em và anh quen nhau 3 năm. Hai năm đầu thì bình thường nhưng một năm trở lại đây anh làm ăn không tốt, nợ nần chồng chất đến cả tỷ.

Anh cũng hay mượn tiền em, vài triệu mỗi lần. Đến nay anh đã nợ 20 triệu rồi.Em cần tiền nên đòi mà anh cứ hẹn hết bữa này tới bữa khác. Lúc nào em nhắn tin hỏi tiền là anh gọi lại liền, nhưng vẫn không trả.

Giờ em không biết làm sao, hỏi nhiều em mệt quả. Em không muốn chuyện tiền bạc làm sức mẻ tình cảm . Mọi người tư vấn giúp em với ạ.

Thanh

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách đòi tiền bạn trai