Cách dùng both of them

1. Both, either, neither là gì?

1.1. Both, either, neither là gì?

Both: both trong tiếng Anh có nghĩa là cả hai, cả cái này và cả cái kia. Chúng ta sử dụng both trong tiếng Anh để nói về hai sự việc đã từng được nhắc tới trước đó.

Either: either trong tiếng Anh có nghĩa là hoặc là cái này, hoặc là cái kia.

Neither: neither trong tiếng Anh có nghĩa không là cái này cũng không là cái kia.

Both, either, neither được sử dụng khi muốn nói đến hai thứ gì đó.

Ví dụ:

 • Both students are very excellent. (Cả hai học học sinh đều rất xuất sắc)

 • Either restaurant is fine. (Hoặc nhà hàng này hoặc nhà hàng kia đều được)

 • Neither food is delicious. (Không món ăn nào trong hai món này ngon cả)

Both, either, neither cũng có thể đứng một mình trong câu mà không cần đi kèm với danh từ. Trong trường hợp này, danh từ có thể đã được nhắc tới trước đó.

Ví dụ:

 • The red dress and the yellow one are so beautiful. I like both so that I cant choose which of the two dresses to buy. (Chiếc váy đỏ và váy vàng kia đều rất đẹp. Tôi thích cả hai vì vậy tôi không thể lựa chọn cái nào để mua.)

 • Do you like Mathsor Physics? - Neither. I like Chemistry. (Bạn thích Toán hay Lý?- Không cái nào cả. Tôi thích môn Hóa)

 • Do you want to go out for dinner or stay home? - Either. I dont mind. (Bạn muốn ra ngoài ăn tối hay ở nhà?- Sao cũng được. Tôi không ngại).

1.2. Điểm giống nhau giữa Both, either, neither

 • Ba từ both, either, neither đều dùng để chỉ hai người hoặc hai vật trở lên.

 • Ba từ both, either, neither có thể sử dụng như một tính từ, đại từ hoặc liên từ.

Ví dụ:

Both, either, neither được sử dụng như một tính từ:

 • Both these girls are single. (cả hai cô gái đều độc thân)

Both, either, neither được sử dụng như đại từ:

 • Either of them can cook Japanese food. (ai trong số họ cũng có thể nấu được món ăn Nhật)

Both, either, neither được sử dụng như một liên từ:

 • She neither swims nor plays tennis. (Cô ấy không thể bơi lội cũng không thể chơi tennis)

2. Cách dùng Both of...Either of...Neither of

Both, either, neither thường được sử dụng trong cấu trúc:

Both of/ either of/ neither of + the/these/my/ .+ Danh từ

Ví dụ:

 • Both of these books are very interesting. (Cả hai cuốn sách này đều rất hay).

 • I haven't read either of those books. (Tôi không đọc cuốn nào trong hai cuốn này)

 • Neither of these computers are cheap. (Cả hai cái máy tính kia đều không rẻ)

Trong một số trường hợp, chúng ta có thể bỏ giới từ of sau both, ví dụ như:

 • Both my parents are very strict. (Cả bố và mẹ tôi đều rất nghiêm khắc)

Both of, either of, neither of còn có thể sử dụng với một số tân ngữ số nhiều như us, you, them

Ví dụ:

 • Both of them passed the exam. (cả hai bọn họ đều qua bài kiểm tra)

 • Neither of the children wants to do homework. (không đứa nào trong hai đứa muốn làm bài tập về nhà)

 • Can either of you solve the problem? (Ai trong số hai bạn có thể xử lý được vấn đề này?)

3. Cách dùng Both...and, Either...or, Neither...nor

Tìm hiểu về cấu trúc Both...and, Either...or, Neither...nor:

Cấu trúc 1: Both...and (vừa...vừa, cả...lẫn)

Both + danh từ/tính từ/ động từ/ mệnh đề + and + danh từ/tính từ/ động từ/ mệnh đề.

Nếu cấu trúc Both...and được sử dụng là chủ ngữ trong câu thì động từ được chia ở dạng số nhiều.

Ví dụ:

 • Both dogs and cats are so cute. (Cả chó và mèo đều rất đáng yêu).

 • Both Minh and Nam pass the interview. (cả Minh và Nam đều vượt qua vòng phỏng vấn)

Cấu trúc 2: Either ...or (hoặc là..hoặc là...)

Either + danh từ/tính từ/ động từ/ mệnh đề + or + danh từ/tính từ/ động từ/ mệnh đề.

Ví dụ:

 • Either you come on time or Ill leave here. (Hoặc là bạn đến đúng giờ hoặc là tôi sẽ rời khỏi đây)

Cấu trúc 3: Neither...nor (không...cũng không, cả hai đều không..)

Neither + danh từ/tính từ/ động từ/ mệnh đề + nor +danh từ/tính từ/ động từ/ mệnh đề.

Ví dụ:

 • Neither Quan and his friend came to the party last night. (Cả Quân và bạn của anh ấy đều không đến bữa tiệc vào tối qua)

4. So sánh cách dùng Both, either, neither với all, any, none.

Cách dùng Both và All: Both có nghĩa là cả hai, all có nghĩa là tất cả.

Ví dụ:

Cách dùng Either và Any: Either có nghĩa hoặc là cái này hoặc là cái kia, Any có nghĩa là bất kì cái gì

Cách dùng Neither và none: Neither có nghĩa là không gì trong hai, None có nghĩa là không gì cả.

 1. Bài tập với Both, either, neither

Bài tập 1: Hoàn thành câu với both, either, neither

1. What day is it today the 18th or the 19th ? .. It is the 20th.

2. Where shall I phone, in the morning or afternoon? .. Ill be in all day.

3. Where is Linh? Is she at work or home? .. Shes away on holiday.

4. I tried twice to phone Peter but . times he was out.

5. . Toms parents are English. His father is Polish and his mother is Italian.

Đáp án:

1. neither

2. Either

3. Neither

4. both

5. Neither

Bài tập 2: Hoàn thành câu với both,either, neither + of us/them

1. I was invited to two parties last week, but I couldnt go to

2. There were two windows in the room. It was very warm, so I opened

3. Sam and I play tennis together regularly, but . can play very well.

4. I tried two bookshops for the book I wanted, but . had it.

Đáp án:

1. both of them

2. both of them

3. neither of us

4. Neither of them

Hy vọng qua phần lý thuyết và bài tập thực hành về cách dùng both, either, neither trên đây của Vieclam123.vn, bạn có thể học tốt tiếng Anh hơn nữa.

>> Xem thêm tin:

Video liên quan