Cách ghim bài viết trên trang cá nhân Facebook 2021

Tính năng ghim bài viết đã được Facebook cập nhật từ lâu nhưng chỉ hỗ trợ ghim bài viết Fanpage, nhóm Facebook hoặc tính năng ghim bình luận livestream Facebook mà thôi. Tuy nhiên mới đây, Facebook đã cập nhật tính năng ghim bài viết lên đầu trang Facebook cá nhân, không phân biệt bài viết mà bạn đã đăng lên Facebook của mình.

Việc ghim bài viết lên đầu trang cá nhân Facebook sẽ giúp người khác chú ý bài đăng của bạn hơn, với những bài viết bạn muốn nổi bật. Hiện tại tính năng ghim bài viết lên đầu trang Facebook cá nhân đã được áp dụng cho cả bản Facebook điện thoại và máy tính. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn ghim bài viết lên đầu trang Facebook.

Hướng dẫn ghim bài viết trên Facebook điện thoại

Trước hết bạn cần cập nhật ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất cho cả Facebook Android lẫn Facebook iOS. Sau đó truy cập vào giao diện Facebook trang cá nhân của mình, rồi tìm tới bài viết muốn ghim lên đầu trang Facebook cá nhân.

Nhấn vào biểu tượng 3 chấm tại bài viết rồi chọn Ghim bài viết.

Cách ghim bài viết trên trang cá nhân Facebook 2021
Cách ghim bài viết trên trang cá nhân Facebook 2021

Ngay lập tức bài viết đó đã được ghim lên đầu dòng thời gian Facebook kèm thông báo Bài viết đã ghim. Những bài đăng khác sau này đều ở phía dưới của bài viết mà chúng đã ghim trong mục Bài viết khác.

Cách ghim bài viết trên trang cá nhân Facebook 2021
Cách ghim bài viết trên trang cá nhân Facebook 2021

Để bỏ ghim bài viết thì bạn chỉ cần nhấn lại vào biểu tượng 3 chấm rồi chọn Bỏ ghim bài viết trong danh sách hiển thị là được.

Cách ghim bài viết trên trang cá nhân Facebook 2021

Cách ghim bài viết đầu trang cá nhân Facebook PC

Tại giao diện Facebook cá nhân bạn cũng tìm tới bài viết muốn ghim lên đầu trang, rồi nhấn vào biểu tượng 3 chấm chọn Ghim bài viết.

Cách ghim bài viết trên trang cá nhân Facebook 2021

Kết quả bài viết cũng đã được ghim lên trên đầu trang Facebook cá nhân của bạn.

Cách ghim bài viết trên trang cá nhân Facebook 2021

Để hủy bài viết đã ghim trên đầu trang Facebook cá nhân, bạn cũng nhấn biểu tượng 3 chấm vào bài viết đó rồi chọn Bỏ ghim bài viết.

Cách ghim bài viết trên trang cá nhân Facebook 2021

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách ghim bài viết trên trang cá nhân Facebook 2021