Cách giơ tay trên Google Meet trên máy tính

Giơ tay trong Google Meet

Dùng tính năng Giơ tay trong Google Meet để báo cho người kiểm duyệt biết bạn muốn phát biểu.

Quan trọng: Bạn có thể sử dụng tính năng Giơ tay phát biểu trong các phiên bản Google Workspace sau đây:

 • Essentials
 • Business Standard
 • Business Plus
 • Enterprise Essentials
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus
 • Education Fundamentals
 • Education Plus
 • Education Standard
 • Teaching and Learning Upgrade
 • G Suite Business
 • Nonprofits
 • Người đăng ký Workspace Individual

Giới thiệu về Người kiểm duyệt

Người lên lịch hoặc bắt đầu cuộc họp sẽ được mặc định là người kiểm duyệt. Mỗi cuộc họp chỉ được có một người kiểm duyệt. Một người khác có thể trở thành người kiểm duyệt nếu bạn chuyển hoặc lên lịch cuộc họp trên lịch của người khác.

Người kiểm duyệt nhận được thông báo về những người đã giơ tay theo thứ tự thời gian. Sau khi người tham gia phát biểu hoặc đặt câu hỏi, bạn có thể hạ tay họ xuống để những người khác có thể phát biểu.

Quan trọng: Bạn có thể dùng tính năng Giơ tay phát biểu trong Google Meet trên Android phiên bản 6.0 trở lên.

Giơ tay phát biểu hoặchạ tay xuống

 1. Nhấn vào màn hình

nhấn vào biểu tượng Giơ tay

.

 1. Chọn giơ tay bạn lên hoặc hạ tay bạn xuống.

Khi có người giơ tay, tất cả những người tham gia sẽ được thông báo. Biểu tượng Giơ tay cũng xuất hiện trên chế độ tự xem của người tham gia.

Mẹo: Bạn hoặc người kiểm duyệt có thể hạ tay của bạn xuống. Nếu người kiểm duyệt hạ tay của bạn xuống, bạn sẽ nhận được thông báo.

Hạ tay xuống với tư cách là người kiểm duyệt

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào tên cuộc họp.
 2. Sau khi bạn nhấp vào thẻ Mọi người

, hãy cuộn đến phần Đã giơ tay .

 1. Bên cạnh tên của người tham gia, hãy nhấn vào biểu tượng Hạ tay xuống

.                  Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm