Cách gỡ tài khoản Gmail trên điện thoại

Thêm hoặc xóa tài khoản trên Android

Để truy cập vào email, danh bạ và lịch, cũng như để tải ứng dụng từ Cửa hàng Google Play, bạn có thể thêm các tài khoản vào điện thoại. Khi bạn thêm một Tài khoảnGoogle, những thông tin liên kết với tài khoản đó sẽ tự động đồng bộ hóa với điện thoại.

Khi bạn xóa một tài khoản, mọi dữ liệu liên kết với tài khoản đó cũng sẽ bị xóa khỏi điện thoại. Các dữ liệu này bao gồm email, danh bạ và tùy chọn cài đặt. Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 9 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Thêm Tài khoản Google hoặc tài khoản khác vào điện thoại

 1. Mở ứng dụng Cài đặttrên điện thoại.
 2. Nhấn vào mụcTài khoản.Nếu bạn không nhìn thấy mục "Tài khoản", hãy nhấn vào Người dùng và tài khoản.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thêm tài khoản.
 4. Nhấn vào loại tài khoản bạn muốn thêm.
 5. Đểthêm Tài khoản Google, hãy nhấn vào Google. Khi bạn đăng nhập bằng Tài khoản Google, email, danh bạ, sự kiện trên lịch và các dữ liệu khác liên kết với tài khoản đó đều tự động đồng bộ hóavớiđiện thoại.
 6. Để thêm tài khoản cá nhân khác,, hãy nhấn vào Cá nhân (IMAP)hoặc Cá nhân (POP3). Bạn thường sẽ chọn những cài đặt nàynếu sử dụng chương trình email như Microsoft Outlook hoặc Apple Mail.Tìm hiểu cáchsử dụngIMAP hoặc POP3 với Gmail.
 7. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 8. Nếu thêm tài khoản, bạn có thể cần nhập hình mở khóa, mã PIN hoặc mật khẩu của điện thoại để bảo mật.

Mẹo:Nếu muốn cho bạn bèmượn điện thoại của mình, thì bạn có thể tìm hiểu cách tạo người dùng riêng biệthoặc khách tạm thời thay vì thêm một tài khoản.

Xóa Tài khoản Google hoặc tài khoản khác khỏi điện thoại

 1. Mở ứng dụng Cài đặttrên điện thoại.
 2. Nhấn vào mụcTài khoản.Nếu bạn không nhìn thấy mục "Tài khoản", hãy nhấn vào Người dùng và tài khoản.
 3. Nhấn vào tài khoản mà bạn muốn xóa
Cách gỡ tài khoản Gmail trên điện thoại

Xóa tài khoản.

 1. Nếu đây là Tài khoản Google duy nhất trên điện thoại, thì bạn cần nhập hình mở khóa, mã PIN hoặc mật khẩu của điện thoại vì lý do bảo mật.

Tài nguyên liên quan

 • Tạo Tài khoản Google
 • Sử dụng hoặc xóa khách
 • Thêm, chuyển đổi hoặc xóa người dùng
 • Đồng bộ hóa ứng dụng với Tài khoản Google

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách gỡ tài khoản Gmail trên điện thoại